Anunț cu privire la ședința extraordinară a Consiliului

Dispoziție

Nr.28 din 14 iulie 2021

Cu privire la convocarea şedinţei Consiliului sătesc Măgdăceşti
În conformitate cu art.16 alin (2)(3)(5) din Legea privind administraţia publică
locală nr.436-XVI din 28.12.2006

DISPUN:

1.Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti pentru ziua
de 20 iulie 2021, ora 18.00, în incinta Cantinei Sociale Măgdăcești, cu
respectarea cerințelor epidimiologice (asigurarea cu dezinfecta...

Citeşte mai departe

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în cadrul primăriei Măgdăcești

1.Primăria Măgdăceşti, raionul  Criuleni,  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist în cadrul primăriei.

2. Cerinţe  generale faţă de candidaţi :

  1. Cetăţean al Republicii Moldova
  2. Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse,
  3. Cunoașterea calculatorului (WORD,EXCEL),
  4. Experienţă în domeniul respectiv este o prioritate,
  5. Fără antecedente penale ,
  6. Apt de muncă, din punct de vedere medical,
  7. Aptitudini de organizare și elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare , de planificare  şi implimentare a activităţilor şi deciziilor în domeniu...
Citeşte mai departe

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 21.06.2021 consultarea publică a proiectului de decizie.

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului instituției de educație timpurie creșei-grădinițe „Tic-Pitic Mioveni”

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 12.07.2021, la adresa : strada Mihai Eminescu nr 14, s. Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com
Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale sunt disponibile pe pagina web oficială www.magdacesti...

Citeşte mai departe

Anunț pentru ocuparea funcției de director al Creșei- Grădinițe „Tic-Pitic Mioveni” din s. Măgdăcești

Denumirea funcției – Director al creșei -grădinițe de copii din satul Măgdăcești, raionuI Criuleni.

Scopul general al funcției: asigurarea aplicării prevederilor Legii învățământului, a statului cadrului didactic, a regulamentelor și instrucțiunilor elaborate de Ministerul Educației Tineretului și Sportului sau Direcția Educație Criuleni în activitatea instituției pe care o conduce.

Sarcinile de bază:

– Controlează activitatea metodică în cadrul instituției preșcolare;

-Răspunde pentru apicarea planurilor de învățământ, realizarea programelor educative ...

Citeşte mai departe

ANUNȚ privind organizarea consultarea publică a proiectului de decizie

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 22.05.2021 consultarea publică a proiectului de decizie

1. Cu privire la inițierea înregistrării primare masive

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 11.06.2021, la adresa, strada Mihai Eminescu nr. 14, s. Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com

Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale sunt disponibile pe pagina web oficială magdacesti.md la compartimentul „Transparență decizională” secțiunea „Consultări...

Citeşte mai departe

Astăzi au început lucrările de nivelare și reparare a drumurilor secundare din localitate.

Timp de trei zile, un autogreder va nivela sectoarele de drum deteriorate în urma precipitațiilor din ultima vreme. Lucrările au fost începute pe străzile de la prima intrare în localitate și vor continua în toate cartierele unde este necesară intervenția autospecialei.

Stimați locuitori, pentru ca utilajul să efectueze lucrările calitativ, vă rugăm insistent să evacuați toată tehnica, materialele de construcție și deșeurile de pe drumurile publice.

De asemenea, puteți solicita serviciile autogrederului pe strada dumneavoastră, contactând-ne la următoarele num...

Citeşte mai departe

Parfum și culoare pe străzile din Măgdăcești

Citeşte mai departe

15 mai- Ziua Internațională a familiei

Dragi locuitori,

Avem deosebita plăcere să Vă adresăm calde felicitări cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, însoțite de urări de sănătate, fericire și bunăstare!

Cea mai mare binecuvântare a unui om este familia sa. Ea înseamnă sprijin, încredere, susținere, motivare, dragoste și stimă reciprocă, ascultare și înțelegere, iertare și acceptare.

Astăzi și în fiecare zi, vă îndemnăm să-i îmbrățișați pe cei dragi și să le spuneți cât de mult îi apreciați și-i iubiți...

Citeşte mai departe

Spre atenția consumatorilor de apă din satul Măgdăceşti

IM,, Apă-Canal Măgdăceşti” vă informează că vineri, 7.05.2021, în intervalul de timp 8:00 – 17:30, va fi sistat serviciul de aprovizionare cu apă în legătură cu spălarea și dezinfectarea turnului rețelelor centrale și secundare de apeduct de pe străzile:

Albinuța, București, Decebal, Flutura, Independenței, Ion Vatamanu, Lucian Blaga, Mihai Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu, Mușatinilor, Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu, Vasile Lupu, Ștefan cel Mare şi Sfânt (fundac), Tineretului, Trandafirilor, Tudor Arghezi, Eugen Doga.

Solicităm tuturor consumatorilor afecta...

Citeşte mai departe

Anunț privind inițierea elaborării deciziei Consiliului sătesc Măgdăcești

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 01.04.2021 consultarea publică a proiectului de decizie:

1.Cu privire la inițierea elaborării deciziei privind gestionarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor menajere solide.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 01.05.2021, la adresa: strada Mihai Eminescu, nr. 14 , satul Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești,

Svetlana BÎTLAN

Tel 024834238

Citeşte mai departe