ANUNT!!!!!Sedinta ordinara a Consiliului satesc Magdacesti 19-04-2016

ANUNȚ!!!

În conformitate cu art. 16 p.1 p .5 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 la 19 aprilie 2016 ora 17.00 în incinta Cantinei Sociale se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti cu ORDINEA DE ZI :

1.Cu privire la executarea bugetului satului Măgdăceşti.
Raportor: Ina BORȘ , contabil șef
2.Cu privire la examinarea notelor informative a conducătorilor întreprinderilor municipale,ȘS Măgdăcești, Grădiniței de copii Măgdăcești, Centrului de Sănătate Măgdăcești, Bibliotecii publice, șefului de post,asistentului social privind activitatea pe parcursul anului 2015.
3.Cu privire la acordarea ajutorului material cetăţenilor.
Raportor: Liuba COJOCARU, primar
4.Cu privire la expunerea la licitaţie publică cu strigare
Raportor: Liuba COJOCARU, primar
5.Cu privire la rectificarea bugetului Satului Măgdăceşti
Raportor: Liuba COJOCARU, primar
6.Cu privire casarea uzurii mijloacelor fixe aflate la bilantul Primariei satului Măgdăceşti.
Raportor: Ina BORȘ , contabil șef
7.Cu privire la formarea bunurilor imobile
Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
8.Cu privire la examinarea cererii unui grup de locuitori ai satului Măgdăceşti privind instalarea barei de protecție.
9.Cu privire la examinarea cererii cet. Butucea Alexandru privind aprobarea planului geometric al terenului
Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist

10.Cu privire la examinarea cererii cet. Golovco Ion privind aprobarea planului geometric al terenului
Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist

11.Cu privire la întocmirea documentelor de curăţire a parcului
Raportor: Liuba COJOCARU, primar

12.Cu privire la întocmirea documentelor de tăiere a nucilor
Raportor: Liuba COJOCARU, primar

13.Cu privire la refuzul întocmirii documentelor de tăiere a nucilor
Raportor: Liuba COJOCARU, primar

14.Cu privire la întocmirea documentelor de tăiere a salciilor
Raportor: Liuba COJOCARU, primar

15.Cu privire la aprobarea lucrărilor de proiectare și construcţie a rețelelor electrice pentru sectorul cu nr. cadastral 3129218202
Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
16. Cu privire la radierea înscrierii din Registrul Bunurilor Imobile a terenului cu nr.cadastral 312930049
Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
17.Cu privire la autorizarea încheerii actelor juridice
Raportor: Svetlana BÎTLAN , secretarul Consiliului
18.Cu privire la modificarea componenței nominale a comisiei sanitare
Raportor: Svetlana BÎTLAN , secretarul Consiliului
19.Cu privire la modificarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă ,de canalizare .
Raportor: Andrei DRAGOMAN, directorul ÎM Apă Canal Măgdăcești

Primar Liuba COJOCARU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *