Cantină Socială în satul Măgdăcești

Foto005

________________________________________________________________________________________
Începînd cu 04 aprilie 2016 și-a început activitatea Cantina Socială a satului Măgdăcești care se află în apropierea Bisericii “Nașterea Maicii Domnului ”
De serviciile cantinei sociale se bucură persoanele țintuite la pat, copiii cu nevoi speciale , bătrînii singuratici precum și persoanele care depun cereri la primăria satului conform Regulamentului de funcționare a cantinei sociale . Cantina acordă un prînz gratuit la domiciliu pentru cei ce nu se pot deplasa de sine stătător.Ceilalți beneficiari primesc prînzul în incinta cantinei.
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________
Foto005
________________________________________________________________________________________