Anunț!

30 Ianuarie  2017, ora 18.00

În incinta Primăriei Măgdăcești va avea loc şedinţa extraordinară a consiliului sătesc

ORDINEA  DE  ZI

 1. Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăceşti
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 2. Cu privire la  acordarea ajutorului  material cetăţenilor.
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 3. Cu privire la  formarea bunului   imobil
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
 4. Cu privire la  formarea bunului   imobil
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
 5. Cu privire la  formarea bunului   imobil
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
 6. Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
 7. Cu privire inițierea procedurii de  formare a  bunului imobil
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 8. Cu privire la examinarea cererii cet. Moraru Ion
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 9. Cu privire la  examinarea  cererii  cet. Balan Serghei  privind aprobarea planului geometric  al  terenului
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
 10. Cu privire la  examinarea  cererii  cet. Armanu Veaceslav
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
 11. Cu  privire  la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 12. Cu privire la atribuirea terenului
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 13. Cu privire la examinarea cererii administratorului Î I  „Petru Muntean”
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 14. Cu privire la examinarea demersului Directorului LT Măgdăcești
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 15. Cu privire la modificarea deciziei nr.06/1 din 08 decembrie 2016
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 16. Cu privire la activitatea  angajaților de poliție ce activează în teritoriul satului Măgdăcești.
  • Raportori :Vladislav SUVAC; Serghei  SPRINCEAN