Anunț! 14 decembrie – ședința ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti

În  conformitate  cu  art.  16 p.1 p .5  din Legea  privind  administraţia  publică  locală nr.436-XVI din 28.12.2006 dispoziția  nr. 46A/B  din 07 decembrie 2017 la

14 decembrie 2017 ora 18.00 în  incinta Cantinei Sociale din s.Măgdăcești  se  convoacă  şedinţa  ordinară a  Consiliului  sătesc  Măgdăceşti

ORDINEA  DE  ZI

 1. Cu privire la corelarea bugetului satului Măgdăcești aprobat pentru anul 2017
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 2. Cu privire la stabilirea cotelor concrete pentru impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare
  • Raportor: Olga MUNTEAN , specialist
 3. Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2018
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 4. Cu privire aprobarea bugetului satului Măgdăceşti pentru anul 2018
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 5. Cu privire la acordarea ajutorului material cetăţenilor.
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 6. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului sătesc Măgdăceşti
  • Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
 7. Cu privire la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 8. Cu privire la acordarea premiilor
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 9. Cu privire la aprobarea componenţei punctului de conducere a primăriei Măgdăceşti
  • Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
 10. Cu privire la expunerea la licitaţie publică cu strigare
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 11. Cu privire la formarea bunurilor imobile
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist