Anunț! Concurs pentru ocuparea funcției vacante de contabil-șef

„Primăria Măgdăceşti Raionul Criuleni anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de contabil-șef în cadrul primăriei

Cerințe generale față de candidați:

 1. Cetățean al Republicii Moldova.
 2. Cunoașterea limbii de stat și a limbii ruse.
 3. Posedarea calculatorului (WORD, EXCEL, SIA privind ținerea evidenței contabile și planificării în sistemul bugetar, Internet).
 4. Experiența în domeniul respectiv este o prioritate.
 5. Fără antecedente penale.
 6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.
 7. Aptitudini: de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză și sinteză, de comunicare, de planificare și implementare a activităților și deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluare și control).
 8. Atitudini: respect față de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparțialitate, disciplină, tendință de perfecționare profesională continuă.

Cerințe speciale:

 • studii superioare în domeniul contabilității, finanțelor, economic;
 • competente manageriale de administrare și gestionare a resurselor financiare; resurselor materiale;
 • cunoașterea legislației în vigoare în domeniu.

[read more=’detalii’ less=’inchide’]

Candidații vor prezenta următoarele acte:

 • CV;
 • formularul de participare;
 • originalul/copia buletinului de identitate;
 • originalul/copia, diplomei de studii superioare;
 • originalul/copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar;

Actele pot fi depuse în termenul de la 01 februarie 2018 până la 6 martie 2018 pe adresa: Primăria satului Măgdăceşti, str. Mihai Eminescu nr.14.

Pentru relații suplimentare

tel. 024834236; 024834238;

Candidații la concurs vor susține o probă scrisă și interviu.

Bibliografie:

 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea contabilității nr.113-113-XVI din 27.04.2007;
 • Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar, nr.847-XII din 24.05.1996;
 • Legea privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003;
 • Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 93 din 19.07.2010”

[/read]