27 februarie 2018, ora 18.00 – ședința ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti

În conformitate cu art. 16 p.1 p.5 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 dispoziția nr.9 A/B din 21 februarie 2018

la 27 februarie 2018, ora 18.00, în incinta Cantinei Sociale din satul Măgdăcești, se convoacă ședința ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti.

 ORDINEA DE ZI :

[read more=’mai mult’ less=’mai puțin’]

 1. Cu privire la examinarea raportului anual privind execuţarea bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2017
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 2. Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăcești
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 3. Cu privire la asigurarea transparenţei în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Consiliului sătesc Măgdăcești
  • Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
 4. Cu privire la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 5. Cu privire la aprobarea denumirilor străzilor corectate
  • Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
 6. Cu privire la examinarea cererii cet. Spînu Grigore
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 7. Cu privire la efectuarea măsurilor biotehnice de reglare numerică a prădătorilor
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 8. Cu privire la modificarea componenței nominale a comisiei pentru petrecerea licitației
  • Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
 9. Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor secretarului Consiliului sătesc Măgdăceşti
 10. Cu privire la aprobarea cadastrului funciar
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
 11. Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului agricol
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
 12. Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului agricol
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
 13. Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului agricol
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist.
 14. Cu privire la examinarea cererii cet.Onica Elena (în numele unui grup de cetățeni)
  • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
 15. Cu privire la transmiterea fondurilor fixe
  • Raportor: Aliona EFROS , contabil ÎM Apă Canal Măgdăcești
 16. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale ÎM Apă Canal Măgdăcești și schemei de salarizare
  • Raportor: Aliona EFROS , contabil ÎM Apă Canal Măgdăcești
 17. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 18. Cu privire la avizarea inițierii proiectelor de decizie supuse consultărilor publice.

Primar Liuba COJOCARU

 

Ședințele comisiilor de specialitate sunt convocate la 27 februarie 2018, ora 17.00, în incinta Cantinei Sociale.

[/read]