Anunț! 30 Octombrie 2018 – ședința ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti

În conformitate cu art. 16 p.1 p .5 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 dispoziția  nr.40 A/B din 25 octombrie 2018

30 Octombrie 2018 ora 18.00 în incinta Primăriei Măgdăcești se convoacă ședința ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti cu ORDINEA DE ZI :

 1. Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăcești
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 2. Cu  privire  la examinarea cererii cet. Ciutac Afanasie
  • Raportor :Feodosie SOLOTCHI,specialist
 3. Cu privire la inițierea procedurii de  formare a  bunului imobil
  • Raportor :Feodosie SOLOTCHI,specialist
 4. Cu privire la  formarea bunului   imobil
  • Raportor :Feodosie SOLOTCHI,specialist
 5. Cu privire la  formarea bunului   imobil
  • Raportor :Feodosie SOLOTCHI,specialist
 6. Cu privire la  acordarea ajutorului  material cetăţenilor
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 7. Cu  privire  la  rezilierea  contractului de schimb
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 8. Cu privire la expunerea  la licitaţie publică cu strigare
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 9. Cu privire la modificarea anexei la decizia nr. 04/19 din 23.08.2018.
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 10. Cu privire la propunerea reparației sectorului de drum
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 11. Cu privire la actualizarea planului geometric
  • Raportor :Feodosie SOLOTCHI,specialist
 12. Cu privire la examinarea prescripției Inspecției Financiare
  • Raportor :Andrei DRAGOMAN,directoor ÎM ”Apă Canal Măgdăcești”
 13. Cu privire la aprobarea Regulamentului  Consiliului de Administrație  al ÎM „Apă -Canal Măgdăcești”
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 14. Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei de cenzori  al ÎM „Apă -Canal Măgdăcești”
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar