Anunț! 29 martie 2019 – convocarea ședinței Consiliului sătesc Măgdăceşti

În conformitate cu art. 16 p.1 p .5 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 dispoziția nr.12 A/B din 22 martie 2019

29 martie 2019 ora 16.00 în incinta sălii ”La Plopi” se convoacă ședința ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti cu ORDINEA DE ZI :

  1. Privind solicitarea finanțării nerambursabile din partea Unitatății Administrativ Teritoriale Orașul Mioveni (România) pentru susținerea Proiectului ”Reconstrucłia clădirii existente în grădinița de copii tip P+E din strada Ștefan cel Mare și Sfint nr. 116, sat Măgdăcești, raionul Criuleni” și garantarea contribuției de către Consiliul sătesc Măgdăcești.
    • Raportor: Liuba COJOCARU, primar

Puteti vizualiza dispozitia semnata accesand urmatorul link Dispozitia de convocare