Anunț! 16 Iulie 2019 – convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc Măgdăceşti

În conformitate cu art. 16 p.1 p .5 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 dispoziția nr.31 A/B din 01 iulie 2019

16 Iulie 2019 ora 18.00 în incinta Primăriei Măgdăcești din se convoacă ședința ordinară a Consiliului sătesc cu ORDINEA DE ZI :

 1. Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăcești
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 2. Cu privire la atribuirea terenului
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 3. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare în mod selectiv a bunului imobil proprietare APL Măgdăcești
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 4. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare în mod selectiv a bunului imobil proprietare APL Măgdăcești
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 5. Cu privire la acordarea ajutorului material cetăţenilor
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 6. Cu privire la examinarea cererii locatarilor străzii Dacia
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 7. Cu privire la examinarea cererii cet. Ursu Constantin
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 8. Cu privire la examinarea cererii prealabile
  • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
 9. Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului sătesc Măgdăceşti în instanţa de judecată
 10. Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Î M Apă Canal Măgdăceşti
  • Raportor: Andrei DRAGOMAN, administrator
 11. Cu privire la modificarea schemei de încadrare a personalului ÎM ” Apă -Canal Măgdăcești ”
  • Raportor: Andrei DRAGOMAN, administrator
 12. Cu privire la casarea mijloacelor fixe
  • Raportor: Cezara Boaghie, contabil șef
 13. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit
  • Raportor Cezara Boaghie, contabil șef