Anunț! 10 septembrie 2019 – convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc Măgdăceşti

În conformitate cu art. 16 p.1 p .5 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 dispoziția nr.31 A/B din 01 iulie 2019

10 septembrie 2019, ora 18.00, în incinta Primăriei Măgdăcești se convoacă ședința ordinară a Consiliului sătesc, cu ORDINEA DE ZI :

  1. Cu privire la propunerile candidaturilor pentru includerea în componența Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul întâi
   • Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
  2. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru includerea în componenţa biroului electoral al secției de votare Măgdăcești Nord
   • Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
  3. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru includerea în componenţa biroului electoral al secției de votare Măgdăcești Sud
   • Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
  4. Cu privire la examinarea cererii cet. Buda Natalia ,în numele unui grup de cetățeni
   • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
  5. Examinarea cererii cet. Spînu Grigore
   • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
  6. Examinarea cererii cet. Malușcu Gheorghe și cet.Grecu Maria
   • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
  7. Examinarea cererii cet.Aftenii Ana
   • Raportor: Liuba COJOCARU, primar
  8. Aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică
   • Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist