ANUNȚ

În conformitate cu art. 16 p.1 p.5 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, dispoziția nr.54 A/B din 13 decembrie 2019, la 20 decembrie 2019, ora 18.00, în incinta Cantinei Sociale din satul Măgdăcești se va convoca ședința ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti, cu ORDINEA DE ZI :
1.Cu privire la stabilirea cotelor concrete pentru impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare
Raportor: Olga MUNTEAN , specialist
2.Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020.
Raportor: Liuba COJOCARU, primar
3.Cu privire la aprobarea bugetului satului Măgdăceşti pentru anul 2020, în prima lectură
Raportor: Liuba COJOCARU, primar
4.Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor.
Raportor: Liuba COJOCARU, primar
5.Cu privire la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale
Raportor: Liuba COJOCARU, primar
6.Cu privire la aprobarea componenței punctului de conducere a primăriei Măgdăceşti
Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
7.Cu privire aprobarea bugetului satului Măgdăceşti pentru anul 2020
Raportor: Liuba COJOCARU, primar
8.Cu privire la aprobarea cadastrului funciar
Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist
9.Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale secretarului Consiliului sătesc Măgdăceşti
Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
10.Cu privire la scutirea de plată
Raportor: Liuba COJOCARU, primar
11.Cu privire la instituirea comisiei de licitație
Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
12.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului sătesc Măgdăceşti
Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului
13.Cu privire la atribuirea denumirii străzii
Raportor: Liuba COJOCARU, primar 14.Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăcești
Raportor: Liuba COJOCARU, primar
15.Cu privire la examinarea cererilor cetățenilor. Primar, Liuba COJOCARU