Depunerea actelor de angajare pentru funcția de specialist în percepere fiscală se prelungește până la 10.01.2020

Primăria Măgdăcești, raionul Criuleni anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în cadrul primăriei.

Cerințe generale față de candidați:

  1. Cetățean al Republicii Moldova
  2. Cunoașterea limbii de stat și a limbii ruse
  3. Cunoașterea programelor WORD și Excel
  4. Experiența în domeniul respectiv este o prioritate
  5. Fără antecedente penale
  6. Apt de muncă din punct de vedere medical
  7. Aptitudini de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză și sinteză, de comunicare, de planificare și implementare a activităților și a deciziilor în domeniu.
  8. Atitudini de respect față de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparțialitate, disciplină, tendință de perfecționare profesională continuă.

Cerințe speciale: studii superioare/medii speciale în domeniul economiei, contabilității, cunoașterea legislației în vigoare din domeniu.
Candidații vor prezenta următoarele acte : CV-ul, formularul de participare, originalul/copia buletinului de identitate, originalul/copia, diplomei de studii superioare, originalul/copia carnetului de muncă, certificatul medical, cazierul judiciar.

Rectificare: se prelungește termenul de depunere a actelor până pe data de 10.01.2020.

Actele se prezintă de la 25 noiembrie 2019 – 20 decembrie 2019, pe adresa satul Măgdăceşti, str. Mihai Eminescu nr.14

Pentru alte informații suplimentare, contactați-ne la numerele 0(248)34-236; 0(248)34-238;

Candidații la concurs vor susține interviul și o probă scrisă.