Anunț

Dispoziție
Nr. 03 A/B, din 20 ianuarie 2020.
Cu privire la convocarea ședinței Consiliului sătesc Măgdăcești.
În conformitate cu art.16 p.1, p.5 din Legea privind administrația publică locală nr 436-XVI din 28.12.2006, la 23 ianuarie 2020, ora 18.00, în incinta primăriei Măgdăcești se convoacă ședința extraordinară a Consiliului sătesc Măgdăcești, cu ORDINEA DE ZI:


1. Cu privire la rectificarea (corelarea) bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2020.
raportor: Liuba Cojocaru, primar

2. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare în mod selectiv a bunului imobil, proprietate APL Măgdăcești
raportor: Liuba Cojocaru, primar

3. Cu privire la aprobarea lucrărilor de proiectare” Extinderea stației de epurare conform proiectului și rețelelor de apeduct și canalizare, în sectorul nou din satul Măgdăcești”
raportor: Liuba Cojocaru, primar

4. Diverse
Primar – Liuba Cojocaru

Scrie un răspuns

Puteşi folosi în mesaje următoarele elemente: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>