Anunț

Dispoziție
Nr.08A/B din 6 martie 2020
Cu privire la convocarea ședinței Consiliului sătesc Măgdăcești
în conformitate cu art. 16 alin(2)(3)(5) din Legea privind administrația publică locală nr 436- XVI din 28.12.2006, la 11 martie 2020 ora 18.00, în incinta Cantinei Sociale Măgdăcești se convoacă ședința extraordinară a consiliului sătesc Măgdăcești cu ORDINEA DE ZI:

 1. Cu privire la modificarea listei bunurilor imobile proprietate publică
  raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist.
 2. Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul transmiterii în folosința lotului pomicol
  raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist.
 3. Cu privire la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale
  raportor: Liuba COJOCARU, primar
 4. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor
  raportor: Liuba COJOCARU, primar
 5. Cu privire la desemnarea reprezentantului pentru includerea în componența Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului Teoretic Măgdăcești.
  raportor:Liuba COJOCARU, primar

Scrie un răspuns

Puteşi folosi în mesaje următoarele elemente: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>