Anunț!

Nr.15 A/B, din 12 mai 2020
Cu privire la convocarea ședinței Consiliului sătesc Măgdăceşti.
În conformitate cu art.16 alin (2)(3)(5) art. 19 (3) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006

DISPUN:

  1. Se convoacă ședința ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti pentru ziua de 19 mai 2020, ora 18.00, în incinta Cantinei Sociale Măgdăcești, cu respectarea cerințelor epidemiologice (asigurarea cu dezinfectați, măști de protecție și respectarea distanței sociale)

2. Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte de decizii:

2.1. Cu privire la examinarea raportului anual privind execuția bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2019

Raportor: Liuba COJOCARU, primar

Coraportor: Cezara BOAGHIE, contabil șef

Avizare : comisia economie, buget și finanțe

2.2 Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2020

Raportor: Liuba COJOCARU, primar

Avizare : comisia economie, buget și finanțe

2.3. Cu privire la modificarea componenței comisiei pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții.

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții.

2.4. Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor secretarului Consiliului sătesc Măgdăceşti

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului

Avizare : comisia economie,buget și finanțe

2.5. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor

Raportor: Liuba COJOCARU, primar

Avizare : comisia economie, buget și finanțe

2.6 Cu privire la desemnarea reprezentantului pentru includerea în componența Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului Teoretic Măgdăcești .

Raportor: Liuba COJOCARU, primar.

Liuba COJOCARU, primarul satului Măgdăcești.