Anunț

DISPOZIŢIE

Nr.23A/B din 13 iunie 2020

Cu privire la convocarea ședinței Consiliului sătesc Măgdăceşti

În conformitate cu art.16 alin (2)(3)(5) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006

DISPUN:

1.Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti pentru ziua de 18 iunie 2020, ora 18.00, în incinta Cantinei Sociale Măgdăcești, cu respectarea cerințelor epidemiologice (asigurarea cu dezinfectați, măști de protecție și respectarea distanței sociale )

2.Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte de decizii:

2.1. Cu privire la aprobarea lucrărilor de reparație a străzii Petre Magdiciu și construcția trotuarului pe strada Ștefan cel Mare și Sfînt intersecție str.Gheorghe Asachi

Raportor: Liuba COJOCARU, primar

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.2 Cu privire la instituirea comisiei pentru implementarea recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi.

Raportor: Liuba COJOCARU, primar

Avizare :comisia economie, buget și finanțe

Primar

Liuba COJOCARU