Anunț, cu privire la convocarea ședinței Consiliului sătesc Măgdăceşti

DISPOZIȚIE
Nr.31A/B              din 23 septembrie 2020
În conformitate cu art.16 alin (1)(3)(5) din Legea  privind  administrația  publică  locală nr.436-XVI din 28.12.2006                                                   

DISPUN:
1. Se convoacă ședința  ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti pentru ziua  de 02 octombrie  2020, ora 11.00, în incinta  Cantinei Sociale Măgdăcești, cu respectarea cerințelor epidemiologice (asigurarea cu dezinfectați, măști de protecție și respectarea distanței sociale).

2. Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte de decizii :

2.1. Cu privire la Prescripția privind  lichidarea iregularităților constatate în cadrul Inspectării financiare complexe  la Primăria Măgdăcești raionul Criuleni.

Raportor: Liuba COJOCARU, primar

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe


2.2 Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  a bunului cu nr.cadastral: 3129108085; S-1,0 ha 

Raportor: Liuba COJOCARU, primar  

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe


2.3 Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  a bunului cu nr. cadastral:  3129108086, S-1,0647 ha.  

Raportor: Liuba COJOCARU, primar

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe


2.4 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și utilizarea mijloacelor  fondului de rezervă.  

Raportor: Liuba COJOCARU, primar  

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe


2.5 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului-limită al autoturismului de serviciu și a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale primarului și funcționarilor Primăriei satului Măgdăcești pentru anul 2020.

Raportor: Liuba COJOCARU, primar  

Avizare :comisia economie, buget și finanțe

2.6 Cu privire la acordarea ajutorului  material cetățenilor. 
Raportor: Liuba COJOCARU, primar  

Avizare :comisia economie, buget și finanțe

2.7 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și  taxelor locale din cadrul primăriei Măgdăcești.
Raportor: Olga MUNTEAN, specialist

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.8 Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind modul de acordare a premiilor, ajutorului material, sporurilor de compensare și indemnizațiilor unice angajaților primăriei Măgdăcești.

Raportor: Svetlana  BÎTLAN, secretarul Consiliului local

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.9 Cu privire la examinarea cererii.
Raportor: Liuba COJOCARU, primar  

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.10 Cu privire la anularea datoriilor.
Raportor: Andrei DRAGOMAN, administrator ”Apă-Canal Măgdăcești”

Avizare : comisia economie, buget și finanțe

Proiectele cu materialele adiționale, le puteți vizualiza la compartimentul Proiecte de decizii.

                Primar, Liuba  COJOCARU