ANUNȚ

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 20.11.2020 consultarea publică a proiectelor de decizii.

1. Cu privire la stabilirea cotelor concrete pentru impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare.

2. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021.

3. Cu privire la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale

4. Cu privire la aprobarea bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2021.

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea si utilizarea mijloacelor fondului de rezervă.

6. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului limită pentru autoturismului de serviciu și al parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale primarului și ai funcționarilor Primăriei satului Măgdăcești pentru anul 2021.

7. Cu privire la modificări în decizia consiliului nr.06/16 din 02. 10.2020.

8. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor.

9. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor.

10. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor.

11. Cu privire la aprobarea obiectivelor de activitate pentru perioada 2021-2023. Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi expediate până la data de 10.12.2020, la adresa : strada Mihai Eminescu, ne. 14, satul Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com

Proiectele de decizii, notele informative și alte materiale sunt disponibile pe pagina web oficială magdacesti.md, la compartimentul” Transparență decizională”, secțiunea „Consultări publice„.

La data de 10.12.2020, ora 15.00, în Cantina Socială va avea loc o Ședință privind dezbaterea proiectelor de decizii și examinarea recomandărilor cu respectarea cerințelor epidemiologice (asigurarea cu dezinfectați ,măști de protecție și respectarea distanței sociale).

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești,

Svetlana BÎTLAN

Tel 0248-34238