Anunț privind ședința Consiliului sătesc Măgdăcești

Dispoziție

Nr.43 A/B din 03 decembrie 2020

Cu privire la convocarea ședinței Consiliului sătesc Măgdăcești

În conformitate cu art.16 alin (2)(3)(5) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006

DISPUN

1. Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului sătesc Măgdăcești pentru ziua de 11 decembrie 2020, ora 11.00, în incinta Cantinei Sociale Măgdăcești, cu respectarea tuturor cerințelor epidemiologice (asigurare cu dezinfectanți, măști de protecție și respectarea distanței sociale).

2. Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte de decizii:

2.1 Cu privire la stabilirea cotelor concrete pentru impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare. Raportor- Olga MUNTEAN, specialist Avizare- comisia economie,  buget și finanțe

2.2 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021

Raportor- Liuba COJOCARU, primar

Avizare- comisia economie, buget și finanțe

2.3 Cu privire la aprobarea bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2021, în prima lectură.

Raportor – Liuba COJOCARU, primar

Avizare- comisia economie, buget și finanțe

2.4 Cu privire la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale

Raportor – Liuba COJOCARU; primar

Avizare- comisia economie, buget și finanțe

2.5 Cu privire la aprobarea bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2021

Raportor – Liuba COJOCARU, primar

Avizare- comisia economie, buget și finanțe

2.6 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și utilizarea mijloacelor fondului de rezervă

Raportor- Liuba COJOCARU, primar

Avizare- comisia economie, buget și finanțe

2.7 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului-limită al autoturismului de serviciu și a parcursului-limită anul pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale primarului și funcționarilor Primăriei satului Măgdăceşti, pentru anul 2021.

Raportor- Liuba COJOCARU, primar

Avizare- comisia economie, buget și finanțe

2.8 Cu privire la modificări în decizia consiliului nr. 06/6 din 02.10.2020

Avizare – comisia economie, buget și finanțe

2.9 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor.

Raportor – Liuba COJOCARU, primar

Avizare- comisia economie, buget și finanțe

2.10 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor.

Raportor- Liuba COJOCARU, primar

Avizare- comisia economie, buget și finanțe

2.11 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor.

Raportor- Liuba COJOCARU, primar

Avizare- comisia economie, buget și finanțe

2.12 Cu privire la examinarea cererii cet. Guzun Andrei

Raportor – Feodosie SOLOTCHI

Avizare – comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.13 Cu privire la aprobarea obiectivelor de activitate pentru perioada 2021-2023

Raportor – Liuba COJOCARU, primar

Avizare- comisia economie, buget și finanțe

2.14 Cu privire la inițierea procedurii de delimitare în mod selectiv a bunurilor imobile proprietare APL Măgdăcești

Raportor – Feodosie SOLOTCHI

Avizare- comisia pentru reglementarea proprității funciare și supravegherea în construcții

2.15 Cu privire la examinarea cererii privind aprobarea planului geometric al terenului

Raportor- Feodosie SOLOTCHI

Avizare- comisia pentru reglementarea proprității funciare și supravegherea în construcții

 

Notă: Proiectele de decizii, notele informative și alte materiale sunt disponibile pe pagina oficială ., la compartimentul” Transparență decizională”, secțiunea „Consultări publice„.

Primar – Liuba COJOCARU