Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizii

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 4.03.2021 consultarea publică a proiectelor de decizii.

1.Cu privire la examinarea raportului anual privind execuția bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2020.

2. Cu privire la participarea Consiliului sătesc Măgdăcești la proiectul “Promovarea soluțiilor de reducere a riscurilor climatice și dezastrelor în sectorul protecției civile pentru o reziliență rurală sporită”.

3. Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăcești aprobat pentru anul 2021.

4. Cu privire la înființarea instituției preșcolare creșă-grădiniță.

5. Cu privire la modificarea anexei nr.1 la decizia consiliului sătesc Măgdăcești nr.08/2 din 11.12.2020.

6. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale Apă-Canal Măgdăcești.

7. Cu privire la aprobarea actelor normative aferente activității Întreprinderii Municipale Apă-Canal Măgdăcești.

8. Examinarea Raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional ale APL Măgdăcești pentru anul 2020.

9. Cu privire la examinarea cererii.

10. Cu privire la înregistrarea video și plasarea în spațiul public a ședințelor Consiliului sătesc Măgdăcești.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi expediate până la data de 25.03.2021, la adresa : strada Mihai Eminescu nr.14, s. Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com

Proiectele de decizii, notele informative și alte materiale sunt disponibile pe pagina web oficială magdacesti.md, la compartimentul “Transparență decizională”, secțiunea “Consultări publice”.

Pentru data de 25.03.2021, ora 15.00, la Cantina Socială, va avea loc o ședință privind dezbaterea proiectelor de decizii și examinarea recomandărilor cu respectarea cerințelor epidemiologice (asigurarea cu dezinfectați, măști de protecție și respectarea distanței sociale)

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești

Svetlana BÎTLAN

Tel 024834238