Anunț cu privire la convocarea ședinței Consiliului sătesc Măgdăcești

DISPOZIȚIE

 Nr.11                                                                                           din 15 martie  2021

   În conformitate cu art.16 alin (3)(5) din Legea  privind administrația  publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006                                                  

DISPUN:

  1. Se convoacă ședința ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti  pentru ziua de 26 martie 2021, ora 11.00, în incinta Cantinei Sociale Măgdăcești, cu respectarea cerințelor epidemiologice (asigurarea cu dezinfectant, măști de protecție și respectarea distanței sociale)
  2. Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte de decizii:

2.1 Cu privire înregistrarea video și plasarea în spațiul public a ședințelor Consiliului sătesc Măgdăcești.

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :

  • comisia economie, buget și finanțe
  • comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții
  • comisia educație ,sănătate,protecție socială,activități social-culturale

2.2 Cu privire la examinarea  raportului anual privind execuția bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2020

Raportori : Liuba COJOCARU, primar 

                  Cezara Boaghie, contabil șef

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe

2.3 Cu privire la participarea Consiliului sătesc Măgdăcești la proiectul „Promovarea soluțiilor de reducere a riscurilor climatice și dezastrelor în sectorul protecției civile pentru o reziliență rurală sporită”

 Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe

2.4 Cu  privire  la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale

Raportori: Liuba COJOCARU, primar

                 Natalia AURICA, asistent social

Avizare :

  • comisia economie ,buget și finanțe
  • comisia educație, sănătate, protecție socială, activități social-culturale

2.5 Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăceşti aprobat pentru anul 2021

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare : comisia economie, buget și finanțe

2.6 Cu privire la înființarea instituției preșcolare creșă-grădiniță

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare : comisia economie, buget și finanțe

2.7 Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la decizia consiliului sătesc Măgdăcești nr.08/2 din 11.12.2020

Raportor: Olga MUNTEAN , specialist în percepere fiscală

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe

2.8 Cu privire la aprobarea Statutului  Întreprinderii Municipale Apă- Canal  Măgdăceşti

Raportor: Andrei DRAGOMAN, administrator ÎM ”Apă- Canal Măgdăcești”

Avizare :comisia economie, buget și finanțe

2.9 Cu privire la aprobarea actelor normative aferente activității Întreprinderii Municipale Apă-Canal Măgdăcești

Raportor: Andrei DRAGOMAN, administrator ÎM ”Apă- Canal Măgdăcești”

Avizare :comisia economie, buget și finanțe

2.10 Cu privire la  acordarea ajutorului  material cetățenilor.

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare : comisia economie, buget și finanțe

2.11 Examinarea Raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional ale APL Măgdăcești pentru anul 2020.

Raportor: Svetlana BÎTLAN , secretarul Consiliului

Avizare :

  • comisia economie, buget și finanțe
  • comisia educație ,sănătate,protecție socială,activități social-culturale

2.12 Cu privire la examinarea cererii SRL ”EUROLEX”

Raportor: Feodosie SOLOTCHI

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.13 Cu privire la  examinarea  cererii  privind aprobarea planului geometric  al  terenului 

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea regimului funciar

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.14 Cu privire la  examinarea  cererii  privind aprobarea planului geometric  al  terenului 

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea regimului funciar

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.15 Cu privire la examinarea cererii  privind aprobarea planului geometric  al  terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.16 Cu privire la modificarea schemei de încadrare  a personalului

 ÎM ” Apă -Canal Măgdăcești ”

Raportor: Andrei DRAGOMAN, administrator ÎM ”Apă- Canal Măgdăcești”

Avizare :comisia economie, buget și finanțe

3. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale.

Primar 

Liuba COJOCARU