Anunț privind inițierea elaborării deciziei Consiliului sătesc Măgdăcești

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 01.04.2021 consultarea publică a proiectului de decizie:

1.Cu privire la inițierea elaborării deciziei privind gestionarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor menajere solide.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 01.05.2021, la adresa: strada Mihai Eminescu, nr. 14 , satul Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești,

Svetlana BÎTLAN

Tel 024834238