Concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în cadrul primăriei Măgdăcești

1.Primăria Măgdăceşti, raionul  Criuleni,  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist în cadrul primăriei.

2. Cerinţe  generale faţă de candidaţi :

  1. Cetăţean al Republicii Moldova
  2. Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse,
  3. Cunoașterea calculatorului (WORD,EXCEL),
  4. Experienţă în domeniul respectiv este o prioritate,
  5. Fără antecedente penale ,
  6. Apt de muncă, din punct de vedere medical,
  7. Aptitudini de organizare și elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare , de planificare  şi implimentare a activităţilor şi deciziilor în domeniu,
  8. Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Cerinţe speciale :

  • studii superioare/medii speciale în domeniul economiei, contabilității ;
  • cunoașterea legislaţiei în vigoare în domeniu;

Candidaţii vor prezenta următoarele acte :

-CV;

formularul de participare ;

originalul/copia buletinului de identitate ;

-originalul/copia, diplomei de studii superioare ;

-originalul/copia carnetului de muncă ;

-certificatul medical ;

-cazierul judiciar ;

Dosarele  se prezintă în termen de la 19 iulie 2021 – 19 august 2021, pe adresa : satul Măgdăceşti, str. Mihai Eminescu nr.14, la secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești, Svetlana BÎTLAN, în incinta primăriei sau prin e-mail: primagdacesti@gmail.com

Pentru relaţii suplimentare, contacți-ne la numărul 0(248)34236;0(248)34238;

Candidaţii la concurs vor susţine o probă scrisă şi interviu.

Informaţia  privind  condiţiile  de desfăşurare  a concursului este plasată pe panoul  informaţional  la  sediul primăriei şi pe pagina web a Primăriei Mgdăceşti www.magdacesti.md