Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 08.10.2021, consultarea publică a proiectelor de decizii:

1. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 3129218.268, S-0,2208ha, amplasat în extravilanul r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol”, modul de folosinţă ”drum de deservire”, domeniul“public”;

2.  Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 3129217.727, S-0,07ha, amplasat în extravilanul  r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol ”, modul de folosinţă ”arabil”, domeniul“privat”;

3. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 3129219.402, S-0,0338ha, amplasat în intravilanul  r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”intravilanul localității ”, modul de folosinţă ”aferent obiectivelor gospodăriei comunale”, domeniul“public”;

4. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 31291080119, S-5,8988ha, amplasat în extravilanul  r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol”, modul de folosinţă ”pășuni”, domeniul“public”;

5. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 31291080120, S-13.3955ha, amplasat în extravilanul  r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol”, modul de folosinţă ”pășuni”, domeniul“public”;

6. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 31291080121, S-11.9385 ha, amplasat în extravilanul  r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol”, modul de folosinţă ”pășuni”, domeniul“public”;

7. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 31291080122, S-11.886 ha, amplasat în extravilanul r-l Criuleni, sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol”, modul de folosinţă ”pășuni”, domeniul“public”;

Recomandările pe marginea  proiectelor de decizii supuse  consultării publice pot fi expediate  până la  data de  28.10.2021 la adresa, strada Mihai Eminescu nr. 14, s.Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.

Proiectele de decizii, notele informative și alte materiale sunt disponibile pe pagina web oficială magdacesti.md la compartimentul ”Transparența  decizională”secțiunea ”Consultări publice”

Pentru data de 29.10.2021, ora 15.00, în Cantina Socială, va avea loc o ședință privind dezbaterea proiectelor de decizii și examinarea recomandărilor cu respectarea cerințelor epidemiologice (asigurarea cu dezinfectați, măști de protecție și respectarea distanței sociale ).

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești

Svetlana BÎTLAN

Tel 024834238