Anunț privind organizarea ședinței Consiliului la data de 04.11.2021

 

În  conformitate  cu  art.  16 p.1 p .5   din Legea  privind  administraţia  publică  locală nr.436-XVI din 28.12.2006, dispoziția  nr.36  din 21.10.2021 la  04 noiembrie  2021, ora 18.00, în incinta Cantinei Sociale din satul Măgdăcești, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti, cu respectarea cerințelor epidemiologice (asigurarea cu dezinfectant, măști de protecție și respectarea distanței sociale )

ORDINEA  DE  ZI :

1. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 3129218.268, S-0,2208 ha, amplasat în extravilanul r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol”, modul de folosinţă ”drum de deservire”, domeniul “public”;

Raportori: Liuba COJOCARU, primar

                 Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 3129217.727, S-0,07ha, amplasat în extravilanul  r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol ”, modul de folosinţă ”arabil”, domeniul“privat”;

Raportori: Liuba COJOCARU, primar

                 Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

3. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 3129219.402, S-0,0338ha, amplasat în intravilanul  r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”intravilanul localității ”, modul de folosinţă ”aferent obiectivelor gospodăriei comunale”, domeniul“public”;

Raportori: Liuba COJOCARU, primar

                 Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

4. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 31291080119, S-5,8988ha, amplasat în extravilanul  r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol”, modul de folosinţă ”pășuni”, domeniul“public”;

Raportori: Liuba COJOCARU, primar

                 Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

5. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 31291080120, S-13.3955ha, amplasat în extravilanul  r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol”, modul de folosinţă ”pășuni”, domeniul“public”;

Raportori: Liuba COJOCARU, primar

                 Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

6. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 31291080121, S-11.9385 ha, amplasat în extravilanul  r-l Criuleni , sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol”, modul de folosinţă ”pășuni”, domeniul“public”;

Raportori: Liuba COJOCARU, primar

                 Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

7. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile  proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

  • terenul cu nr. cadastral: 31291080122, S-11.886 ha, amplasat în extravilanul r-l Criuleni, sat. Măgdăcești, categoria de destinație  ”agricol”, modul de folosinţă ”pășuni”, domeniul“public”;

Raportori: Liuba COJOCARU, primar

                 Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

8. Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

9. Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

10. Cu privire la  acordarea ajutorului  material cetăţenilor

Raportori: Liuba COJOCARU, primar

                 Svetlana BÎTLAN,Secretarul Consiliului

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe, comisia educație, sănătate, protecție socială, activități social –sociale și informare

11. Cu  privire  la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale 

Raportori: Liuba COJOCARU, primar

                 Natalia AURICA,asistent social

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe, comisia educație,sănătate,protecție socială,activități social –sociale și informare

12.Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăcești

Raportori: Liuba COJOCARU, primar

                 Cezara BOAGHIE,contabil șef

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe

Primar                                                Liuba COJOCARU