Anunț de convocare a ședinței Consiliului sătesc Măgdăcești

DISPOZIŢIE

Nr.42A/B                                                                                din 02 decembrie 2021

Cu  privire  la  convocarea  şedinţei  Consiliului  sătesc  Măgdăceşti

   În conformitate cu  art.16 alin (2)(3)(5) din Legea  privind  administraţia  publică  locală nr.436-XVI din 28.12.2006                                                  

DISPUN:

1.Se convoacă şedinţa  extraordinară a Consiliului  sătesc Măgdăceşti  pentru ziua  de 10 decembrie  2021 ora  18.00 în incinta  Cantinei Sociale Măgdăcești cu  respectarea cerințelor epidemiologice (asigurarea cu dezinfestanți ,măști de protecție  și respectarea distanței sociale )

2.Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte de decizii

2.1Cu privire la stabilirea cotelor concrete pentru impozitul  funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare

 Raportor: Olga MUNTEAN  , specialist                                                                          

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.2 Cu  privire  la  aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale  pentru anul 2022

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.3 Cu privire aprobarea bugetului satului Măgdăceşti pentru anul 2022 în prima lectură

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.4 Cu  privire  la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale

Raportori: Liuba COJOCARU, primar 

Natalia AURICA,asistent social

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.5 Cu privire aprobarea bugetului satului Măgdăceşti pentru anul 2022

Raportori: Liuba COJOCARU, primar 

                 Cezara BOAGHIE,contabil șef

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.6 Cu privire la programarea  concediilor anuale pentru anul 2022

Raportor: Svetlana BÎTLAN,Secretarul Consiliului local

 Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.7 Cu privire la examinarea cererii

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.8Cu privire la aprobarea „Cadastrului Funciar”

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.9 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului sătesc Măgdăcești nr.06/3 din 19.11.2021

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

2.10 Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea pproprietății funciare și supravegherea în construcții

2.11 Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea pproprietății funciare și supravegherea în construcții

2.12 Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea pproprietății funciare și supravegherea în construcții

2.13 Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea pproprietății funciare și supravegherea în construcții

2.14 Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea pproprietății funciare și supravegherea în construcții

3.Prezenta dispoziție intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale.

Primar                                                 Liuba  COJOCARU