Anunț, privind organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizii

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 06.01.2022 consultarea publică a proiectelor de decizii :

1. Cu privire la modificarea deciziei nr.07/8  din 10.12.2021

2.Cu privire la stabilirea tarifului pentru evacuarea deșeurilor

3. Cu privire la trecerea bunului imobil proprietate publica a UAT s. Măgdăcești din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080119, S-5,8988ha

4. Cu privire la trecerea  bunului imobil proprietate publică a UAT sat.Măgdăcești din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080120, S-13.3955ha

5. Cu privire la trecerea  bunului imobil proprietate publică a UAT sat.Măgdăcești din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080121, S-11.9385ha

6. Cu privire la trecerea  bunului imobil proprietate publică a UAT sat.Măgdăcești din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080122, S-11.886 ha.

7. Cu privire la activitatea ,ÎM ”Eco -Rural Prim”în  anul 2021

8. Cu privire la activitatea ÎM”Apă-Canal Măgdăcești ”în perioada 2018-2020

9. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM”Apă-Canal Măgdăcești”,avizate de  ANRE

10. Cu privire la aprobarea punctului de conducere a primăriei pentru anul 2022

11. Cu privire la inițierea elaborării deciziei privind aprobarea P.U.Z. pentru Bloc locativ (RH – subsol,parter,3E,mansardă) pe terenurile cu nr.cadastrale 31292202759, 31292202331

Recomandările pe marginea  proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi expediate  până la  data de 26.01.2022  la adresa ,strada Mihai Eminescu nr. 14 s. Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.

Proiectele de decizii ,notele informative  și alte materiale sunt disponibile pe  pagina web oficială magdacesti.md la compartimentul ”Transparența  decizională” secțiunea ”Consultări publice”

La data de 27.01.2022, ora 15.00, în Cantina Socială  va avea loc o ședință privind dezbaterea proiectelor  de decizii  și examinarea recomandărilor cu respectarea cerințelor epidemiologice (asigurarea cu dezinfectant, măști de protecție și respectarea distanței sociale).

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești

Svetlana BÎTLAN

Tel 024834238