Anunț. Ședința privind dezbaterea proiectelor de decizii

La data de 21.02.2022, ora 15.00, în Cantina Socială va avea loc o ședință
privind dezbaterea proiectelor de decizii și examinarea recomandărilor supuse
consultărilor inițiate la data de 06.01.2022 (cu respectarea cerințelor epidemiologice : asigurarea cu dezinfectant, măști de protecție și respectarea distanței sociale).

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.07/8 din 10.12.2021
 2. Cu privire la stabilirea tarifului pentru evacuarea deşeurilor
 3. Cu privire la trecerea bunului imobil proprietate publică a UAT sat.Măgdăcești
  din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080119, S-5,8988ha
 4. Cu privire la trecerea bunului imobil proprietate publică a UAT sat.Măgdăcești
  din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080120, S-13.3955ha
 5. Cu privire la trecerea bunului imobil proprietate publică a UAT sat.Măgdăcești
  din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080121, S-11.9385ha
 6. Cu privire la trecerea bunului imobil proprietate publică a UAT sat.Măgdăcești
  din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080122, S-11.886 ha
 7. Cu privire la activitatea ÎM ”Eco – Rural Prim”în anul 2021
 8. Cu privire la activitatea ÎM”Apă-Canal Măgdăcești ”în perioada 2018-2020
 9. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de
  către ÎM”Apă-Canal Măgdăcești”,avizate de ANRE
 10. Cu privire la aprobarea punctului de conducere a primăriei pentru anul 2022
 11. Cu privire la inițierea elaborării deciziei privind aprobarea P.U.Z. pentru Bloc
  locativ (RH – subsol,parter,3E,mansardă) pe terenurile cu nr.cadastrale
  31292202759, 31292202331
  Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi
  expediate până la data de 21.02.2022, la adresa : strada Mihai Eminescu nr. 14,
  s.Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.

  Proiectele de decizii ,notele informative și alte materiale sunt disponibile pe
  pagina web oficială magdacesti.md la compartimentul ”Transparența
  decizională”
  secțiunea ”Consultări publice”

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești
Svetlana BÎTLAN
Tel 024834238