ANUNȚ cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizii

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 29.03.2022 consultarea publică a proiectelor de decizii:

1. Cu privire la examinarea  raportului anual privind execuţia  bugetului satului Măgdăcești  pentru anul 2021

2. Cu privire la expunerea  la licitaţie publică cu strigare a terenului cu nr.cadastral, 3129217727, S- 0,07 ha

3. Cu privire la expunerea  la licitaţie publică cu strigare a terenului cu nr.cadastral, 31291080119, S-5,8988ha

4. Cu privire la expunerea  la licitaţie publică cu strigare a terenului cu nr.cadastral, 31291080120, S-13.3955ha

5.Cu privire la expunerea  la licitaţie publică cu strigare a terenului cu nr.cadastral, 31291080121, S-11.9385ha

6. Cu privire la expunerea  la licitaţie publică cu strigare a terenului cu nr.cadastral, 31291080122,S-11.886 ha

7. Examinarea Raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional ale APL Măgdăcești pentru anul 2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi expediate până la data de 18.04.2022  la adresa, strada Mihai Eminescu nr. 14, s.Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.

Proiectele de decizii ,notele informative  și alte materiale sunt disponibile pe pagina web oficială magdacesti.md la compartimentul ”Transparența decizională, secțiunea ”Consultări publice”

La data de 19.04.2022, ora 15.00, în Cantina Socială va avea loc o ședință privind dezbaterea proiectelor  de decizii  și examinarea recomandărilor.

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești

Svetlana BÎTLAN

Tel 024834238