ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 22.04.2022 consultarea publică a proiectului de decizie

1. Cu privire la aprobarea P.U.D pentru amplasarea spălătoriei auto cu autoservire pe terenul cu nr.cadastral 31292201080

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate  până la data de 11.05.2022, la adresa strada Mihai Eminescu nr. 14 s.Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.

Proiectul  de decizie , nota informativă  și alte materiale sunt disponibile pe pagina web oficială magdacesti.md la compartimentul ”Transparența  decizională” secțiuneaConsultări publice

Pentru data de 12.05.2022, ora 15.00în Cantina Socială, va avea loc o ședință privind dezbaterea proiectului  de decizie și examinarea recomandărilor.

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești

Svetlana BÎTLAN

Tel 024834238