Licitație publică

MD – 4829, s.Măgdăceşti str. Mihai Eminescu 14

Tel/fax  24834236

e-mail: primagdacesti@gmail.com

www.magdacesti.md

 

14 iunie 2022, ora 14.00, Primăria Măgdăceşti anunţă desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare, cu privire la vânzarea loturilor de teren: 1-nr. cadastral 3129217.727, S=0,07 Ha, destinația agricol, bonitatea medie- 70, prețul inițial-50000  lei; 2-nr. cadastral 3129108.119, S=5,8988 Ha, destinația agricol, bonitatea medie- 70, prețul inițial-6000000 lei; 3-nr. cadastral 3129108.120, S=13,3955 Ha, destinația agricol, bonitatea medie- 70, prețul inițial-14000000 lei.

Pentru participare la licitaţie doritorii vor prezenta cererea, actul de identitate (persoanele fizice ), după caz procura, copia certificatului de înregistrare (persoanele juridice), taxa de participare la licitaţie (persoane fizice – 600 lei, persoane juridice -1200lei, se va achita la codul IBAN MD41TRGDAS14514231310000), copia dispoziției de plată a acontului în mărime de 10% din costul imobilelor (se va achita la codul IBAN MD45TRPDAS371210B03089AB).

Cererile se vor depune  la sediul primăriei sat. Măgdăcești , str. Mihai Eminescu Nr.14, până la data de 13 iunie 2022, ora 16.00.

Informații suplimentare la nr. de telefon 0-248-34-238; 0-248-34-236.

Primar                                                                

Liuba COJOCARU