Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 20.07.2022 consultarea publică a
proiectului de decizie
cu privire la examinarea petiției privind adoptarea actului administrativ:

” Cu privire la aprobarea P.U.Z. pentru Bloc locativ (RH-subsol, parter, 3E,
mansardă) pe terenurile cu nr.cadastrale 31292202759, 31292202331” cu
modificarea Planului Urbanistic General al s.Măgdăcești ”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi
expediate până la data de 09.08.2022 la adresa ,strada Mihai Eminescu nr. 14,
s. Măgdăcești
sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.
Proiectul de decizie ,nota informativă și alte materiale sunt disponibile pe pagina
web oficială magdacesti.md la compartimentul ”Transparența
decizională” secțiunea
”Consultări publice”.

La data de 09.08.2022, ora 17.00, strada Calea Orheiului nr.98/2, pe teritoriul
terenurilor cu nr.cadastrale 31292202759, 31292202331, va avea loc o ședință
privind dezbaterea proiectului de decizie și examinarea recomandărilor .
Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești.


Svetlana BÎTLAN
Tel 0248-34238