ANUNȚ

Primăria satului Măgdăcești r-nul Criuleni, aduce la cunoştinţă iniţierea procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor țărăneşti (de fermier) a gospodăriilor țărăneşti inactive, conform listei anexate :