Anunț cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizii

Primăria Măgdăcești  inițiază începând cu data de 19.10.2022 consultarea publică a proiectelor de decizii 

1. Cu privire la inițierea procedurii de  delimitare în mod selectiv a bunurilor imobile proprietare  UAT Măgdăcești

2. Cu privire la inițierea procedurii de  delimitare în mod selectiv a bunurilor imobile proprietare  UAT Măgdăcești

3. Cu privire inițierea  actualizării planului cadastral în hotare fixe a terenului cu Nr. cadastral  3129108097

4. Cu privire la examinarea cererii  administratorului  Comunității Religioase cu  Hramul ”Sfântul Ierarh Nicolae” din cadrul Mitropoliei Basarabiei din satul Măgdăcești raionul Criuleni – Doni Tudor,  privind aprobarea P.U.D pentru  amplasarea Lăcașului de Cult  pe terenul cu nr.cadastral 3129219.371

Recomandările pe marginea  proiectelor  de decizii supuse consultării publice pot fi expediate până la  data de 09.11.2022  la adresa , strada Mihai Eminescu nr. 14, s.Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.

Proiectele de decizii, notele informative și alte materiale sunt disponibile pe pagina web oficială magdacesti.md la compartimentul ”Transparența  decizională”secțiunea Consultări publice”.

Pentru data de 09.11.2022, ora 17.00, în incinta Cantinei Sociale Măgdăcești, va avea loc o ședință privind dezbaterea proiectelor de decizii și examinarea recomandărilor .

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești, 

Svetlana BÎTLAN

Tel 024834238