Anunț cu  privire  la  convocarea  şedinţei  Consiliului  sătesc  Măgdăceşti

DISPOZIŢIE

Nr.22                                                                                       din 01 decembrie 2022

Cu  privire  la  convocarea  şedinţei  Consiliului  sătesc  Măgdăceşti

   În conformitate cu  art.16 alin (2)(3)(5) din Legea  privind  administraţia  publică  locală nr.436-XVI din 28.12.2006                                                   

DISPUN:

1.Se convoacă şedinţa  extraordinară a Consiliului  sătesc Măgdăceşti  pentru ziua de 09 decembrie 2022 ,ora 17.00, în incinta Cantinei Sociale Măgdăcești 

2. Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte de decizii:

2.1 Cu privire la stabilirea cotelor concrete pentru impozitul  funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare

 Raportor: Olga MUNTEAN  , specialist                                                                          

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.2 Cu  privire  la  aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale  pentru anul 2023

Raportor: Liuba COJOCARU, primar  

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.3 Cu privire aprobarea bugetului satului Măgdăceşti pentru anul 2023 în prima lectură

Raportor: Liuba COJOCARU, primar  

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.4. Cu privire la  acordarea ajutorului  material cetăţenilor 

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc  Măgdăcești

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe

2.5 Cu privire la programarea concediilor anuale pentru anul 2023

Raportor: Svetlana BÎTLAN,Secretarul Coniliului local

 Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.6 Cu privire aprobarea bugetului satului Măgdăceşti pentru anul 2023  în lectura a doua

Raportori: Liuba COJOCARU, primar ; Cezara BOAGHIE,contabil șef

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.7 Cu privire la examinarea cererii  prealabile 

Raportor: Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.8 Cu privire la examinarea cererii

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.9 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului sătesc Măgdăceşti
Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.10 Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăcești 

Raportor: Liuba COJOCARU, primar  

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

3. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale.

Primar                                                 Liuba  COJOCARU