ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizii

Primăria Măgdăcești inițiază începând cu data de 03.02.2023 consultarea publică a proiectelor de decizii:

  1. Cu privire la stabilirea cotelor  impozitului pe bunurile imobiliare și
    impozitului funciar  pentru anul  2023
  2. Cu privire la activitatea ÎM ”Apă-Canal Măgdăcești ” în perioada 2021-2022
  3. Cu privire la activitatea ÎM ”Eco -Rural Prim”în  anul 2022
  4. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare în mod selectiv a bunurilor imobile proprietate UAT Măgdăcești
  5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare conform bugetului satului Măgdăcești aprobat pentru anul 2023
  6. Cu privire la aprobarea cadastrului funciar

 Recomandările pe marginea  proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi expediate până la  data de 23.02.2023 la adresa, strada Mihai Eminescu nr. 14 s.Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.

Proiectele  de decizii ,notele informative  și alte materiale sunt disponibile pe  pagina web oficială magdacesti.md la compartimentul ”Transparența  decizională ”secțiunea ”Consultări publice”

Pentru data de 24.02.2023, ora 15.30, în Cantina Socială, va avea loc o ședință privind dezbaterea proiectelor  de decizii și examinarea recomandărilor.

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești 

Svetlana BÎTLAN

Tel 024834238