Anunț cu privire la organizarea ședinței Consiliului sătesc Măgdăcești

Nr.01 din 13 februarie 2023

În  conformitate  cu  art.  16 p.1 p .5 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 dispoziția nr.05 din 10 februarie 2023, la 24 februarie 2023, ora 18.00, în incinta Cantinei Sociale din satul Măgdăcești se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti cu  

ORDINEA  DE  ZI :

  1. Cu privire la stabilirea cotelor concrete pentru impozitul  funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare

 Raportor: Olga MUNTEAN  , specialist                                                                          

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2. Cu privire la activitatea ÎM”Apă-Canal Măgdăcești ” în perioada 2021-2022

Raportor: Andrei Dragoman  , administrator ÎM”Apă-Canal Măgdăcești”                                              

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

3. Cu privire la activitarea ÎM ”Eco -Rural Prim”în  anul 2022

Raportor: Sergiu Guzun , administrator ÎM ”Eco-Rural Prim Măgdăcești”                                                                  

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe

4. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare în mod selectiv a bunurilor imobile proprietate UAT Măgdăcești

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare conform bugetului satului Măgdăcești aprobat pentru anul 2023

Raportori: Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești

 Cezara Boaghie ,contabil șef                                                               

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

6. Cu privire la aprobarea cadastrului funciar

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

7. Cu privire la modificarea schemei de încadrare  a personalului 

ÎM ” Apă -Canal Măgdăcești ”

Raportor: Andrei Dragoman, administrator ÎM ”Apă-Canal Măgdăcești”                                              

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe

8. Cu privire la acordarea în comodat

Raportori: Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești

Cezara Boaghie ,contabil șef                                                               

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe

9. Cu privire la acordarea în comodat

Raportori:Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești

Cezara Boaghie ,contabil șef                                                               

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

10. Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

11. Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

12. Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

13.Cu privire la aprobarea planului geometric 

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

14.Cu privire la aprobarea planului geometric 

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

15.Cu privire la aprobarea planului geometric 

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

16.Cu privire la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale  

Raportori: Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești

Natalia Butucel ,asistent social                                                             

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

17. Cu privire la desemnarea reprezentantului  Consiliului sătesc Măgdăceşti
Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

18. Cu privire la desemnarea reprezentantului  Consiliului sătesc Măgdăceşti
Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

19. Cu privire la  acordarea ajutorului  material cetăţenilor 

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc  Măgdăcești

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe

20. Cu privire la aprobarea punctului de conducere a primăriei  Măgdăcești pentru anul 2023

Raportor: Svetlana BÎTLAN,secretarul Coniliului local

 Avizare :comisia pentru educație ,sănătate,protecție socială,activități social-culturale și informare

21. Cu privire la  modificarea anexei

Raportor: Liuba COJOCARU, primar  

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

22.Cu privire la modificarea deciziei nr.04/13 din 10.11.2022

Raportori:Cezara Boaghie ,contabil șef                                                               

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

23. Cu privire la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 26.05.2017

Raportor: Andrei Dragoman, administrator ÎM”Apă-Canal Măgdăcești”                                              

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

Primar    Liuba  COJOCARU

Lista consilierilor

Efros Aliona
Scripnic Eugenia
Efros Liuba
Negura Aliona
Guzun Lidia
Solotchi Daria
Efros Victor
Muntean Petru
Ursu Constantin
Tentiuc Lidia
Lupașcu Lidia
Zgardaniuc Tatiana
Ursu Ivan
Ciutac Ion
Roșca Vladimir