ANUNȚ cu privire la organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria Măgdăcești  inițiază începând cu data de 19.05.2023 consultarea publică a proiectelor de decizii

1. Cu privire la examinarea raportului anual privind execuţia bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2022

Raportori: Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești

                 Cezara Boaghie, contabil șef                                                              

2. Cu privire la transmiterea în comodat a bunului  imobil

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

3. Examinarea Raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional al APL Măgdăcești pentru anul 2022

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului local

 4. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare în mod selectiv a bunurilor imobile proprietare UAT Măgdăcești

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

5. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare în mod selectiv a bunurilor imobile proprietare  UAT Măgdăcești

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

6. Cu privire la inițierea procedurii de formare prin separare a bunului imobil proprietate UAT Măgdăcești

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

7. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UTA Măgdăcești și înregistrarea dreptului de proprietate ale bunurilor imobile.

Raportor: Liuba COJOCARU, primarul satului Măgdăcești

8. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din satul Măgdăcești, rnul Criuleni.

Raportor: Andrei DRAGOMAN, administrator ÎM ”Apă- Canal Măgdăcești”                                                                                                                                                                                                   9. Cu privire la aprobarea caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din satul Măgdăcești rnul Criuleni

Raportor: Andrei DRAGOMAN, administrator ÎM ”Apă – Canal Măgdăcești”

 10. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din satul Măgdăcești rl Criuleni 

 Raportor: Andrei DRAGOMAN, administrator ÎM ”Apă – Canal Măgdăcești”                                                                                                                    

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi expediate până la data de 08.06.2023 la adresa, strada Mihai Eminescu, nr. 14, s. Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.

Proiectele de decizii, notele informative și alte materiale sunt disponibile pe pagina web oficială magdacesti.md la compartimentul ”Transparența decizională ”secțiunea ”Consultări publice”

Pentru data de 09.06.2023, ora 15.00, în Cantina Socială, va avea loc o ședință privind dezbaterea proiectelor de decizii și examinarea recomandărilor.

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești

Svetlana BÎTLAN

Tel 024834238