ANUNȚ cu privire la organizarea consultării publice a proiectelor de decizii

Primăria Măgdăcești  inițiază începând cu data de 08.08.2023 consultarea publică a proiectelor de decizii

  1. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea  serviciilor publice de alimentare cu apă,de canalizare  și epurare a apelor uzate de către  ÎM  ,,Apă-Canal  Măgdăcești”. Raportor: Andrei DRAGOMAN , administrator ÎM ”Apă- Canal Măgdăcești”                                                                                                                                                                                                                                 
  2. Cu privire la aprobarea  ”Regulamentului cu privire la stabilirea îndemnizației lunare pentru personalul din cadrul Aparatului Primăriei Măgdăcești”

Raportori : Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești

                 Cezara Boaghie , contabil șef         

3. Cu privire la examinarea cererii

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

4. Cu privire la completarea deciziei nr.05/2 din 09.12.2022

”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023”

Raportori: Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești

                 Cezara Boaghie ,contabil șef      

5. Cu privire la inițierea procedurii de formare prin separare a bunului imobil proprietate  UAT Măgdăcești

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

6.Cu privire la formarea  prin separare a bunului  imobil proprietate  UAT Măgdăcești

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Recomandările pe marginea  proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi expediate până la  data de 27.08.2023 la adresa, strada Mihai Eminescu nr. 14 s.Măgdăcești sau pe adresa electronică primagdacesti@gmail.com.

Proiectele  de decizii , notele informative și alte materiale sunt disponibile pe pagina web oficială magdacesti.md la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice”

Pentru data de 28.08.2023,  ora 16.00, în Cantina Socială va avea loc o ședință privind dezbaterea proiectelor de decizii și examinarea recomandărilor.

Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești

Svetlana BÎTLAN

Tel 024834238