Anunț despre convocarea ședinței Consiliului ordinare

DISPOZIŢIE

Nr.                                                                                          din 01 septembrie 2023

Cu  privire  la  convocarea  şedinţei  Consiliului  sătesc Măgdăceşti

 În conformitate cu  art.16 alin (2)(3)(5) din Legea  privind  administraţia  publică  locală nr.436-XVI din 28.12.2006                                                  

DISPUN:

  1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti pentru ziua de 07 septembrie 2023 ora 19.00, în incinta Cantinei Sociale Măgdăcești

2. Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte de decizii :

2.1 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea  serviciilor publice de alimentare cu apă,de canalizare și epurare a apelor uzate de către ÎM  ,,Apă-Canal  Măgdăcești”                                                                                                                                                      Raportor:Andrei DRAGOMAN, administrator ÎM ”Apă- Canal Măgdăcești” 

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe  

2.2 Cu privire la aprobarea  ”Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul Aparatului Primăriei Măgdăcești”

Raportori:Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești

                 Cezara Boaghie ,contabil șef 

  Avizare :comisia economie ,buget și finanțe                                                          

2.3 Cu privire la examinarea cererii

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.4 Cu privire la completarea deciziei nr.05/2 din 09.12.2022

”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023”

Raportori:Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești

                 Cezara Boaghie ,contabil șef 

 Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.5 Cu privire la inițierea procedurii de formare prin separare a bunului imobil proprietate  UAT Măgdăcești

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.6 Cu privire la formarea  prin separare a bunului  imobil proprietate  UAT Măgdăcești

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.7 Cu privire la acordarea ajutorului material cetăţenilor

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc  Măgdăcești

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe   

               comisia pentru educație ,sănătate,protecție socială,activități social-     

               culturale și informare

2.8 Cu privire la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale

Raportor: Natalia BUTUCEL, asistent social comunitar

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe   

               comisia pentru educație ,sănătate,protecție socială,activități social-     

               culturale și informare

2.9 Cu privire la propunerile candidaturilor pentru includerea în componența

Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul întâi

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc  Măgdăcești

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe comisia pentru educație ,sănătate,protecție socială, activități social-culturale și informare

2.10 Cu privire la propunerea candidaturilor pentru includerea în componenţa biroului electoral al secției de votare Măgdăcești Nord

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc  Măgdăcești

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe   

               comisia pentru educație ,sănătate,protecție socială,activități social-     

               culturale și informare

2.11 Cu privire la propunerea candidaturilor pentru  includerea în componenţa biroului electoral al secției de votare Măgdăcești Sud

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc  Măgdăcești

Avizare : comisia economie ,buget și finanțe comisia pentru educație ,sănătate,protecție socială,activități social-culturale și informare

2.12 Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenurilor  agricole

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.13 Cu privire la modificarea deciziei nr.02/20 din  09.06.2023

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.14 Cu privire la aprobarea planului geometric

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.15 Cu privire la aprobarea planului geometric

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.16 Cu privire la aprobarea planului geometric

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.17 Cu privire la aprobarea planului geometric

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.18 Cu privire la aprobarea planului geometric

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.19 Cu privire la aprobarea planului geometric

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.20 Cu privire la aprobarea planului geometric

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.21 Cu privire la aprobarea planului geometric

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.22 Cu privire la aprobarea planului geometric

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.23 Cu privire la aprobarea planului geometric

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.24 Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a terenului cu nr. cadastral 3129107.447, S-0,55ha 

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.25 Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăcești                                                                                                                                                                                 

Raportori: Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești

                 Cezara Boaghie ,contabil șef 

 Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

Primar 

Liuba  COJOCARU