Anunț privind desfășurarea licitației publice cu strigare pentru vânzarea loturilor de teren

REPUBLICA MOLDOVA  RAIONUL CRIULENI

PRIMĂRIA MĂGDĂCEȘTI

_____________________________________________________________________________________________

MD -4829, s.Măgdăceşti str. Mihai Eminescu 14

Tel/fax  24834236

e-mail: primagdacesti@gmail.com

www.magdacesti.md

Prin prezentă, solicităm pe propria răspundere publicarea anunțului în Monitorul Oficial în limba română.

La data de 12 iulie 2024, ora 13:00, Primăria satului Măgdăcești, raionul Criuleni, anunță desfășurarea licitației publice cu strigare, în sediul primăriei, cu privire la vânzarea următoarelor loturi de teren:

 1. Nr. cadastral 3129108.135, S = 0,972 Ha, destinația agricol, bonitatea – 44,73 grad., prețul inițial – 1.500.000 lei, intravilan;
 2. Nr. cadastral 3129108.138, S = 0,1657 Ha, destinația agricol, bonitatea – 44,73 grad., prețul inițial – 350.000 lei, intravilan;
 3. Nr. cadastral 3129220.4205, S = 0,0554 Ha, destinația agricol, bonitatea – 85 grad., prețul inițial – 112.000 lei, intravilan;
 4. Nr. cadastral 3129108.097, S = 0,1723 Ha, destinația agricol, bonitatea – 70 grad., prețul inițial – 1.000.000 lei, extravilan;
 5. Nr. cadastral 3129217.727, S = 0,07 Ha, destinația agricol, bonitatea – 70,5 grad., prețul inițial – 50.000 lei, extravilan.

Pentru participare la licitație, doritorii vor prezenta următoarele documente:

 • Cererea de participare;
 • Actul de identitate (pentru persoanele fizice);
 • Procura (după caz);
 • Copia certificatului de înregistrare (pentru persoanele juridice);
 • Taxa de participare la licitație (persoane fizice – 600 lei, persoane juridice – 1.200 lei, se va achita la codul IBAN MD41TRGDAS14514231310000);
 • Copia dispoziției de plată a contului în mărime de 10% din costul imobilelor (se va achita la codul IBAN MD45TRPDAS371210B03089AB).

Cererile se vor depune la sediul primăriei pe str. Mihai Eminescu nr. 14, sat. Măgdăcești, r-ul Criuleni, până la data de 11 iulie 2024, ora 16:00.

Pentru informații suplimentare, sunați la numerele de telefon 0-248-34-238 sau 0-248-34-236.

Primar,

Liuba COJOCARU