Asistenta sociala

Asistenți sociali:

Efros Aliona              tel. 0248-33864

Sandulescu Liudmila  tel. 0248-33864

 

Program de lucru: 8.00-17.00,

pauză de masă 13.00-14.00

Serviciul de asistență socială are drept scop prestarea asistenței sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate la nivel comunitate.

Ajutor socialeste plata lunară în bani acordată familiei defavorizate;

Ajutor pentru perioda rece a anuluiplată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie și noiembrie-decembrie;

La depunerea cererii de ajutor social  se prezintă următoarele acte:

 1. Componența familiei
 2. Copia buletinului de identitate la toți membrii din familiei
 3. Copia certificatului de naștere(copii)
 4. Certificatul de salariu
 5. Certificatul despre studiile postsecundare și bursă
 6. Certificatul despre proprietatea asupra terenurilor
 7. Persoanele neangajate în cîmpul muncii  se înnregistrează la oficiul forței de muncă din raionul  Criuleni

Acte de prezentare la Oficiul Forței de muncă  Criuleni

 • copii la buletinul de identitate-2exemplare
 • diploma de studii
 • carnet de muncă
 • certificat că nu este angajat în cîmpul muncii de la secretarul consiliului
 • certificat că nu dispune de cotă de teren pentru Oficiul Forței de muncă

Ajutor material se acordă sub formă bănească sau în bunuri materiale, ajutorul material se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs, reeșind din disponibilul mijloacelor fondului local.

Pentru a obține ajutorul material, beneficiarul trebuie să prezinte următoarele acte și documente justificative:

 1. Cererea în scris de a i se acorda ajutor material, cu descrierea detaliată a circumstanțelor stării  materiale în care se află;
 2. Ancheta socială
 3. Buletinul de identitate, adeverințe de naștere ale copiilor
 4. Certificat de salariu
 5. Certificat medical de la medicul de familie
 6. Legitimația de pensonar  prelungită

Serviciul ”Asistență personală” are ca scop oferirea asistenței  îngrijirii copiilor și adulților cu dizabilități severe în vederea favorizării independenței și integrității lor în societate.

Pentru a solicita admiterea în serviciu, persoana cu dizabilități sau, după caz, reprezentantul său legal depune o cerere scrisă la asistentul social.

La cerere se anexează următoatrele acte:

 1. Copia documentului de identitate a solicitantului și, după caz, al reprezentantului său legal
 2. Copia certificatului de dizabilitate
 3. Copia de pe hotărîrea judecătorască și de pe decizia administrației publice locale de instituirea a tutelei, în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil.

Asistentul social înregistrează cererea de solicitare a serviciului în registrul de evidență explicînd modul de funcționare a serviciului.Asistentul social realizează evaluarea inițială a beneficiarului la domiciliu expediind dosarul prestatorului de servicii sociale

Evaluarea complexă a necesităților  solicitantului de asistență personală este realizată de prestatorul de Serviciu, cu implicarea echipei multidisciplinare de specialiști.

 

Asistență Parentală Profesionistă asigură la domiciliu său, îngrijirea, creșterea și educare temporară a copilului.

Pentru copii asistența Parentală Profesionistă înseamnă un cămin, iar asistenții parientali  profesioniști pot deveni adevărați părinți. Asistentul pariental profesinist este angajat, primește salariu (poliță de asigurare medicală, carnet de muncă, contract individual de muncă).

În asistența parientală profesionistă pot fi luați în plasament: un copil, doi copii, maxim trei copii dacă sunt frați și surori. Nu puteți lua în plasament copii care vă sunt rude.

Copilul plasat beneficiază de indemnizații anuale și lunare.

 • alocație unică la plasament  – 3000 lei;
 • alocație lunară – 21 lei/zi;
 • alocație anuală pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, produse igienico-sanitare – 3000 lei;
 • alocație unică la împlinirea vîrstei de 18 ani – 1000 lei.

Asistentul pariental prifesionist beneficiază de un salariu în dependeță de experiența de muncă și studii aproximativ 2000-2500 lei. Dacă sunteți interesat puteți să contactați numerele de telefoane: 0248- 22-122;

0248-24-082.

 

Persoanele cu dizabilități și pensionarii pot depune cerere pentru a beneficia de Bilet de tratament

La depunerea cererii pentru bilet de tratament   beneficiarul prezintă   următoarele acte:

 • Cererea în scris cu indicarea denumirii Sanatoriului.
 • Certificat de la medicul de familie   Formular nr.070
 • Legitimația de pensionar sau dizabilitate prelungită;
 • buletin de identitate (copie);
 • copie la prima pagină din carnetul de muncă și ultima pagină din carnetul de muncă;
 • Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă(copie)

Persoanele cu grad de dizabilitate sever și accentuat beneficiază de Compensație pentru transport

La depunerea cererii pentru Compensație pentru transport beneficiarul prezintă   următoarele acte:

 • Cererea în scris;
 • Legitimația de  dizabilitate prelungită;
 • buletin de identitate (copie);
 • Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă(copie)

Pentru a beneficia de scaun cu rotile, bastoane, încălțăminte ortopedică persoanele cu dizabilități prezentă următoarele acte:

 • certificat de la medicul de familie Formular 027;
 • buletin de identitate (copie);
 • Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă(copie)
 • Legitimația de  dizabilitate prelungită;

 

Actele necesare pentru copii rămași fără ocrotire părintească și rămași fără ocrotire părintească temporar

Actele tutorului/curatorului:

 • Copia buletinului de identitate
 • Copia certificatului de căsătorie/a divorţului/a decesului unuia din soţi
 • Certificatul de la locul de trai şi componenţa familiei
 • Copia actelor ce confirmă prezenţa spaţiului locativ
 • Actul studierii condiţiilor de trai
 • Certificatul de la locul de muncă despre venituri/copia adeverinţei de pensionar
 • Certificatul medical conform cerinţelor stabilite
 • Caracteristica
 • Autobiografia
 •  Acordul membrilor familiei, care a atins majoratul
 • Documentul ce confirmă că nu a fost decăzut din drepturi părinteşti
 • Cererea
 • Avizul primarului, în cazul copilului rămas fără ocrotire părintească

 

Actele copilului propus spre tutelă/curatelă:

 • Copia certificatului de naştere
 • Certificatul de la locul aflării copilului (şcoala, gr./cr.)
 • Certificatul medical după forma propusă
 • Actul studierii condiţiilor de educaţie a copilului
 • Actele despre părinţi: hotărîrea instanţei de judecată despre decăderea din drepturi părinteşti, dispăruţi fără veste; certif. despre deces, certif. F3NAa; acordul părinţilor, autentificat de către notar sau autoritatea tutelară.
 • Acordul copilului, care a atins vîrsta de 10 ani
 • Caracteristica copilului
 • Fotografia copilului

Scrie un răspuns

Puteşi folosi în mesaje următoarele elemente: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>