Decizii aprobate de consiliu la data de 27.02.2018