Geografie

Satul Măgdăcești.

Măgdăcești este un sat-centru de comună din Raionul Criuleni din Republica Moldova.

Populație de cca. 7000 locuitori.

Satul Măgdăceşti este atestat pentru prima dată într-un document datat cu 9 martie 1529, cînd Petru Rareş, domnul Moldovei, întărea stăpînirea lui Petru Măgdici şi a fraţilor săi Andreica, Jurja şi Brătilă pe jumătate de sat din Măgdiceşti pe Ichel, pe care o cumpărase tatăl lor, Mihul Măgdiciu de la Şandru Onescul. Este clar că satul Măgdăceşti fusese întemeiat anterior anului 1529, fiind la această dată obiect de vînzare-cumpărare.

Următoarea atestare documentară a aşezării Măgdăceşti datează de la începutul secolului al XVIII-lea, din 6 septembrie 1709, cînd Lupascu vinde o parte de loc „din partea de gios din sat din Măgdăceşti… şi aceasta se pogoară pînă în satul Paşcanilor…” lui Darie Donici. Următoarea menţiune a satului o găsim în actul datat cu anul 1724 de la domnul Moldovei Grigore Ghica, care menţionează „moşia la Magliceşti (Măgdăcesti) şi Brisliceni (Drăsliceni) ce-s la ţinutul Orheiului pe Ichil”.

În secolul al XIX-lea satul Măgdăceşti este menţionat în actele oficiale din timpul reformei agrare a lui Stolîpin din 1906-1911. Pentru mărirea gospodăriilor ţăranilor din satul Drăsliceni au fost repartizate loturi de pămînt în vechea selişte Măgdăceşti. Astfel, circa 100 de ţărani din Drăsliceni, care au primit cîte 7 desetine de pamint, au trecut cu traiul şi gospodăria la Măgdăceşti. Pe parcursul secolelor numărul populaţiei creşte datorită strămutării ţăranilor din satele Drăsliceni şi Ratuş. Catre începutul secolului XX populaţia satului Măgdăceşti ajunge la 1500 de locuitori.

Numărul locuitorilor din Măgdăceşti creşte după anul 1977, cînd în satul Drăsliceni au loc alunecări de teren şi o mare parte din sinistraţi au primit loturi pentru construcţia caselor în satul Măgdăceşti. După proclamarea independenţei, în 1991, satul Măgdăceşti face parte din Primăria Drăsliceni, formînd o primărie separată din anul 1999.

Sfera socială

Pe teritoriul satului activeaza 2 institutii şcolare: Liceul Teoretic Măgdăceşti (970 de elevi), anterior şcoala de 8 ani fondată în anul 1958; şcoala medie care din anul 2001 capătă statut de Liceu. Funcţionează grădiniţa de copii cu un corp didactic de 12 persoane, înfiinţată în anul 1968. Pe teritoriul comunei activează Centrul Medicilor de Familie constituit în 2004, Oficiul Poşta Moldovei, filiala Bancii de Economii a Moldovei, filiala Şcolii de pictură „A.Şciusev”, filiala şcolii de muzică din Stăuceni.

Scrie un răspuns

Puteşi folosi în mesaje următoarele elemente: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>