Populaţie

Indicatori social-economici privind condițiile de trai ale populației din localitate la data de 01.01.2018

 

Nr.

Indicator

Unitatea de măsură

Comuna/sat/oras, TOTAL

_____________

Sat 1:

_____________

1.1. Numărul populației prezente total, din care:

Persoane

5527

1.2. Numărul populației prezente în vîrstă de pînă la 15 ani (rind. 1.3-1.5), inclusiv:

Persoane

1227

1.3. 0 – 2 ani

Persoane

244

1.4. 3 – 4 ani

Persoane

185

1.5. 5 – 6 ani

Persoane

174

1.6. 7 – 10 ani

Persoane

316

1.7. 11 – 15 ani

Persoane

326

1.8. Numărul șomerilor înregistrați la Agenția Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă[1]

Persoane

9

X

1.9. Numărul gospodăriilor casnice total, inclusiv:

Număr

1518

1.10. Gospodării cu mulţi copii (3 şi mai mulţi copii în vîrsă de pînă la 18 ani)

Număr

64

1.11. Numărul total al locuinţelor (case individuale, apartamente), inclusiv:

Număr

1284

1.12. Numărul locuinţelor (case individuale, apartamente) care beneficiază de servicii de colectare a deșeurilor menajere

Număr

940

1.13. Numărul de gunoişti total (rind. 2.4+2.5), inclusiv:

Număr

1

1.14. – depozit de deşeuri (gunoiști autorizate) Număr

1.15. – gunoiști neautorizate Număr

1

1.16. Suprafața totală a localităţii, inclusiv:

Ha

1458.799

1.17. Suprafaţa terenurilor contaminate cu pesticide Ha

0

1.18. Suprafața totală a terenurilor agricole, inclusiv:

Ha

1193,7

1.19. Suprafața terenurilor agricole irigate

Ha

0

1.20. Numărul clădirilor publice total, din care:

Număr

7

1.21. Clădiri publice eficientizate energetic

Număr

1

1.22. Clădiri publice care utilizează surse de energie regenerabilă

Număr

0

1.23. Suprafaţa totală a clădirilor publice, din care:

m.p.

12723,66

1.24. Suprafaţa clădirilor publice eficientizate energetic

m.p.

8955,6

1.25. Numărul de instalaţii producătoare de energie din surse regenerabile utilizate în clădirile publice total (rind. 4.7-4.10), inclusiv:

Număr

0

1.26.    – instalaţii solare

Număr

0

1.27.    – instalaţii eoliene

Număr

0

1.28.    – instalaţii de utilizare a biomasei în scopuri energetice (reziduuri agricole, lemne, etc.)

Număr

0

1.29.    – alte instalaţii de utilizare a surselor regenerabile de energie

Număr

0

1.30. Lungimea drumurilor locale total (rind. 5.2+5.6+5.10), inclusiv:

Km

35.792

1.31. Lungimea drumurilor asfaltate, din care:

Km

2.356

1.32. drumuri asfaltate în stare bună şi foarte bună

Km

2.058

1.33. drumuri asfaltate în stare satisfăcătoare

Km

0

1.34. drumuri asfaltate în stare nesatisfăcătoare

Km

0.298

1.35. Lungimea drumurilor pietruite, din care:

Km

27.121

1.36. drumuri pietruite în stare bună şi foarte bună

Km

0

1.37. drumuri pietruite în stare satisfăcătoare

Km

0

1.38. drumuri pietruite în stare nesatisfăcătoare

Km

27.121

1.39. Lungimea drumurilor de pămînt

Km

6.315

1.40. Numărul total de rute regulate pe săptămînă care trec prin localitate, inclusiv:

Număr

336

 

1.41. Numărul de rute regulate pe săptămînă care unesc localitatea cu centrul raional

Număr

0

1.42. Lungimea totală a rețelei locale de distribuţie a apei potabile

Km

23

1.43. Lungimea totală a rețelei sistemelor de canalizare

Km

25

1.44. Lungimea totală a rețelei conductelor de gaze naturale

Km

30.527

1.45. Distanţa pînă la cea mai apropiată şcoala primară

Km

X

1.46. Existența transportului pînă la cea mai apropiată şcoala primară

Bifați răspunsul marcînd X în căsuța

X

X

Da •

1.47. Distanţa pînă la cel mai apropiat gimnaziu

Km

X

1.48. Existența transportului pînă la cel mai apropiat gimnaziu

Bifați răspunsul marcînd X în căsuța

X

X

Da •

1.49. Numărul de zile pe săptămînă în care este prezent medicul de familie în localitate

Zile

X

5

1.50. Distanţa pînă la cea mai apropiată instituţie de asistență medicală primară

Km

X

0

1.51. Distanta pînă la unitatea de asistenţa medicală de urgenţă

Km

X

13

1.52. Distanţa pînă la unitatea farmaceutică care eliberează medicamente compensate

Km

X

0

 


[1] Indicatorul se completează la nivel de comună (total pe primărie), datele nu se dezagreghează la nivel de sate din cadrul comunei

 

Scrie un răspuns

Puteşi folosi în mesaje următoarele elemente: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>