Salubrizare

Întreprinderea Municipală „ECO-RURAL PRIM”, a fost fondată prin decizia Consiliului Sătesc Măgdăceşti, în anul 2012, diretor Sergiu GUZUN, obiectivul primordial fiind cel de colectare şi transportare a deşeurilor din sat.
Prin activitatea desfăşurată, Î.M. “ECO-RURAL PRIM” diminuează poluarea şi sporeşte curaţenia localităţii noastre. Activitatea întreprinderii este îndreptată spre atingerea următoarelor obiective:
1. Amenajarea şi întreţinerea locurilor de uz comun, a parcurilor şi spaţiilor verzi;
2. Colectarea frunzişului de pe străzile satului;
3. Eficienţa economică şi optimizarea cheltuielelor de evacuare a deşeurilor.
Pentru organizarea eficientă a procesului de evacuare a deşeurilor, străzle din sat a fost structurate în 3 sectoare. Astfel evacuarea deşeurilor se efectuiază în zilele de Marţi, Miercuri şi Vineri.
Itinerarul de evacuare a deşeurilor

Sectorul 1 include urmatoarele străzi:

Alexei Mateevici – Tudor Argezi – Ion Inculeţ – Dacia – Burebista – Alexandru Plămădeală – Alexandru cel Bun – Nicolae Milescu-Spătarul în perimetrul T. Arghezi şi Al. Cel Bun

Sectorul 2 include urmatoare străzi:

Petre Magdeciu – Maria Cibotaru – Mihai Eminescu – Ion Creangă – Petru Rareş – Aleco Russo – Păcii – Calea Liceului – Veronica Micle – Ion şi Doina Aldea Teodorovici – Mitropolit Varlaam – Mitropolit Bănulescu Bodoni – Alexandru Ioan Cuza – Dimitrie Cantemir – Nicolae Milescu Spătarul – Răzăşilor – Nicolae Sulac – Izvoarelor.

Sectorul 3 include urmatoare străzi:

Basarabiei – Gheorghe Asachi – Ion Neculce – Vasile Alecsandri – Vilelor – Grigore Vieru – Liviu Damian – Lidia Istrati – Ion Bâtlan – David Ababii – Maria Magdalena – Emil Loteanu – Calea Orheiului – Ştefan Cel Mare – Constantin Stere – Eugen Doga – Decebal – Tineretului – Bucureşti – Trandafirilor – Mihai Kogâlniceanu – Mihai Sadoveanu –Vasile Lupu – Independenţei – Muşatinilor – Lucian Blaga – Ion Vtamanu – Nicolae Iorga – Flutura.

Graficul de activitate la Platforma de Stocare a Deşeurilor
Perioada 1 noiembrie – 31 martie Perioada 1 aprilie – 31 Octombrie
Marţi 8:30-17:30 Marţi 8:00- 19:00
Miercuri 8:30-17:30 Miercuri 8:00-19:00
Vineri 8:30-17:30 Vineri 8:00-19:00
Sîmbătă 8:30-17:30 Sîmbătă 8:00-19:00

Telefon de contact: 060230025

Scrie un răspuns

Puteşi folosi în mesaje următoarele elemente: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>