Servicii

Cantina de ajutor social

Prestarea serviciilor de alimentaţie pentru persoanele socialmente vulnerabile şi distribuirea hranei la domiciliu persoanelor imobilizate.

Cine beneficiază de serviciile cantinei?

De serviciile cantinei de ajutor social beneficiază următoarele categorii de persoane socialmente vulnerabile, ale căror venituri lunare, pe anul precedent, constituie 1-2 pensii minime pentru limită de vîrstă:
    a) persoanele care au atins vîrsta de pensionare (fără domiciliu, fără susţinători legali, fără venituri sau cu venituri mici);
    b) invalizii;
    c) copiii pînă la 18 ani (din familiile cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii considerate socialmente vulnerabile în baza anchetei sociale întocmite de
secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei)

Documente necesare

Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabilește în baza următoarelor documente:

a) Cererea-tip a solicitantului, adresată primarului satului, la care se anexează copiile, după caz, ale: buletinului de identitate (pașaport) sau adeverinței de naștere, pentru cei care nu au atins vârsta majoratului;

adeverințelor de naștere ale tuturor copiilor (pentru familiile cu mulți copii);

certificatului despre componența familiei, eliberat de primărie, sau extrasului din cartea de imobil;

certificatului de divorț;

adeverinței medicale a solicitantului, care să certiice că acesta nu suferă de boli transmisibile;

b) alte acte ce atestă starea social-vulnerabilă a familiei solicitantului: adeverința de la primărie, confirmând că solicitantul nu are proprietate pământ – teren agricol, sau, dacă îl posedă, nu obține venit de pe el din cauza calamităților naturale sau din alte motive întemeiate;

adeverința de salarizare, cu specificarea salariului net, ajutorul de șomaj etc.

Asistența socială

Apă și canalizare

Oficiul poștal

Colectiv de lucru

Oficiul Poștal Măgdăcești

se află în subordinea Centrului de Poștă Criuleni, director-Ion Grecu

Șef Oficiu – Nina Todorov

operator – Oxana Cazacu

poștaș – Maria Moga

poștaș – Eugenia Șevaldin

r-ul Criuleni, sat. Măgdăcești, str. Petre Magdiciu

Program

Luni – Vineri 08.00-16.00

Pauză 13.00-14.00

Sâmbătă – duminică zile de odihnă

Servicii prestate

1. Achitarea pensiei și suportului financiar

2. Achitarea plăților sociale

3. Primirea și achitarea mandatelor bănești (transferuri)

4. Primirea și distribuirea pachetelor, coletelor, EMS, curierat rapid

5. Primirea și distribuirea presei, corespondenței (scrisorilor)

6. Achitarea serviciilor comunale

7. Vînzarea presei

8. Transportarea încărcăturilor pe teitoriul țării

Salubrizare

Obiective

Întreprinderea Municipală „ECO-RURAL PRIM”, a fost fondată prin decizia Consiliului Sătesc Măgdăceşti, în anul 2012, director Sergiu GUZUN, obiectivul primordial fiind cel de colectare şi transportare a deşeurilor din sat.
Prin activitatea desfăşurată, Î.M. “ECO-RURAL PRIM” diminuează poluarea şi sporeşte curaţenia localităţii noastre. Activitatea întreprinderii este îndreptată spre atingerea următoarelor obiective:

1. Amenajarea şi întreţinerea locurilor de uz comun, a parcurilor şi spaţiilor verzi;
2. Colectarea frunzişului de pe străzile satului;
3. Eficienţa economică şi optimizarea cheltuielelor de evacuare a deşeurilor.

Pentru organizarea eficientă a procesului de evacuare a deşeurilor, străzle din sat a fost structurate în 3 sectoare. Astfel evacuarea deşeurilor se efectuiază în zilele de Marţi, Miercuri şi Vineri.

Sectoare

Sectorul 1 include urmatoarele străzi:

Alexei Mateevici – Tudor Argezi – Ion Inculeţ – Dacia – Burebista – Alexandru Plămădeală – Alexandru cel Bun – Nicolae Milescu-Spătarul în perimetrul T. Arghezi şi Al. Cel Bun

Sectorul 2 include urmatoare străzi:

Petre Magdeciu – Maria Cibotaru – Mihai Eminescu – Ion Creangă – Petru Rareş – Aleco Russo – Păcii – Calea Liceului – Veronica Micle – Ion şi Doina Aldea Teodorovici – Mitropolit Varlaam – Mitropolit Bănulescu Bodoni – Alexandru Ioan Cuza – Dimitrie Cantemir – Nicolae Milescu Spătarul – Răzăşilor – Nicolae Sulac – Izvoarelor.

Sectorul 3 include urmatoare străzi:

Basarabiei – Gheorghe Asachi – Ion Neculce – Vasile Alecsandri – Vilelor – Grigore Vieru – Liviu Damian – Lidia Istrati – Ion Bâtlan – David Ababii – Maria Magdalena – Emil Loteanu – Calea Orheiului – Ştefan Cel Mare – Constantin Stere – Eugen Doga – Decebal – Tineretului – Bucureşti – Trandafirilor – Mihai Kogâlniceanu – Mihai Sadoveanu –Vasile Lupu – Independenţei – Muşatinilor – Lucian Blaga – Ion Vtamanu – Nicolae Iorga – Flutura.

Graficul de activitate la Platforma de Stocare a Deşeurilor și Contacte

Perioada 1 noiembrie – 31 martie
Marţi 8:30-17:30
Miercuri 8:30-17:30
Vineri 8:30-17:30
Sâmbătă 8:30-17:30

Perioada 1 aprilie – 31 Octombrie
Marţi 8:00- 19:00
Miercuri 8:00-19:00
Vineri 8:00-19:00
Sâmbătă 8:00-19:00

Telefon de contact: 060230025

Agenți economici – listă

Denumirea agentului economic | Telefon de contact | Genul de activitate

1 SRL Poiata Sadovnic 068080844 Magazin pentru realizarea materialelor de construcţie

2 Î M SRL „Hydrosystems”ML 024893019 Magazine pentru realizarea sitemelor de irigaţie

3 ÎI „Roibu-Exim” 079446475 079608628 Magazine pentru realizarea articolelor din metal

4 ÎI „Guzun Maria” 069218708 Cafenea-Bar

5 ÎI „Guzun Maria” 069591507 Restaurant,Sală de ceremonii

6 SRL „Titan-Exim” 0248 63396 Magazin pentru realizarea materialelor de construcţie

7 CS „Speclemn Construct” 069194588 Magazin pentru realizarea materialelor de construcţie

8 ÎI „Petru Muntean” 079108204 Magazin alimentar

9 SRL „Sorfe –Com” 069318228 Magazin pentru realizarea audio-video aparatură

10 ÎI „Guzun Olve” 024834403 069218603 Cafenea-Bar, Sală de ceremonii

11 COOP s. Drăsliceni Magazin alimentar

12 ÎI „Varzari” 079710011 Cafenea-Bar, Sală de ceremonii

13 SRL„Botnari -Com” 069170670 Magazin alimentar

14 SRL „Calea Orheiului” 069913430 Servicii auto,vulcanizare

15 ÎI „Grati Larisa” 024834403 079504731 Magazin pentru realizarea materialelor de construcţie

16 ÎI „Furtuna Iulia” 024834622 Magazin alimentar,sală de ceremonii

17 SC „Andridana-Plus”SRL 079342224 Magazin alimentar

18 SRL „Fanmarcom” 069203421 Magazin alimentar

19 ÎI „Sergiu Varzari” 079509867 Magazin pentru realizarea tehicii agricole

20 ÎI „Negura Efrosinia” 024834548 Magazin alimentar

21 ÎI „Cojocaru V.V.” 024834002 069175805 Magazin alimentar

22 ÎI „Gheorghe Guzun” 024834346 Cafenea-Bar,

23 ÎI „Angela Buzu” 024834900 Farmacie

24 ÎI „Nucuşor-Bajora” 024834657 Sală de ceremonii,

25 ÎI „Maria Savciuc” Magazin alimentar

26 ÎI „Buzu Maria” 069163654 Magazin alimentar

27 ÎI „Chihaia Ghenadie” 024834911 Magazin pentru realizarea materialelor de construcţie

28 SRL ”Dinastia Com” 069483268 Cafenea Bar,Sală de ceremonii

29 SRL ”Stelion Plus” 069093461 Magazin alimentar

30 SRL ”BPM-PLUS” Magazin pentru realizarea materialelor de construcţie

31 Î I ”Efros Mariana ” 069337791 Magazin pentru realizarea detergenţilor

32 SRL Bujorzi 078960645 Magazin alimentar

33 SRL „GREENVAMP” Magazin alimentar

34 SRL „VILENAO PRIM „ Spălătorie auto

35 SRL”BMP- TRADE” Magazin pentru realizarea materialelor de construcţie

36 ICŞ SRL „Metal Supply Masters” Confecţionarea obiectelor din metal

37 SC „BASADORO AGROTEH” Magazin pentru realizarea tehicii agricole

38 SRL „ONIX-AUTO” 069026773 Servicii auto

39 SRL „FARMALID” 068087272 Farmacie

40 SRL”DAMECO-LUX” 069163410 Secţie de mezeluri

41 ÎI Ursu Vladimir 069194866 Sală de ceremonii

42 SRL „Varomi PRIM „ Magazin alimentar

43 S&ServiceSRL 069384855 Creşterea puilor de găină

44 Licodema SRL

45 Ghenven-Service SRL Confecţionarea obiectelor din metal

46 GŢ Moara lui Ion Guzun 024834650 Moară de grîu

47 SRL Frocvel 024834002 Secţie de mezeluri

48 Guzun Vasile Pepenieră

49 Buzu Dumitru Cabinet stomatologic

50 Ursu Vladimir Vasie Spălătorie auto

51 Soltan Silvia Frizerie

52 Onica Feodosia Frizerie

53 Vestieru Solomia Salon masaj

54 Buzu Maria Frizerie

55 Guzun Vasile Frizerie

56 Soltan Ecaterina Frizerie

57 SRL “Gheneven Service” 069108201 Depozit cereal

58 SRL”Profmeșter” Complex de producere a amestecurilor uscate